Αγησίλαος

24grammata.com/ ιστορία των κυρίων ονομάτων. Η συντακτική ομάδα των 24γραμμάτων καλωσορίζει το συγγραφέα  Αθ. Τσακνάκη, το νέο μέλος της συντροφιας μας . Από σήμερα θα είναι υπεύθυνος για τη στήλη της “σημασίας των κυρίων ονομάτων”. Καλή δύναμη

υπεύθυνος στήλης: Αθ. Τσακνάκης

γράφει ο Αθανάσιος Τσακνάκης

Αγησίλαος

Το όνομα τού δημοφιλέστερου βασιλιά τής Σπάρτης ετυμολογείται κατά δύο τρόπους: είτε από το ρήμα άγαμαι, που σημαίνει θαυμάζω, και το ουσιαστικό λαός, οπότε Αγησίλαος είναι ο θαυμαζόμενος από το  λαό, ο λαοφιλής, είτε από το ρήμα αγέομαι, που σημαίνει ηγούμαι, και το ουσιαστικό λαός, οπότε Αγησίλαος είναι ο ηγέτης τού λαού, ο καθοδηγητής του λαού. Υπέρ τής πρώτης εκδοχής συνηγορεί το γεγονός ότι τόσο το όνομα Αγησίλαος, όσο και το ρήμα άγαμαι, γράφονται – σύμφωνα με τους κανόνες τής κλασικής ελληνικής ορθογραφίας – με ψιλή (’), ενώ υπέρ τής δεύτερης εκδοχής, το γεγονός ότι το όνομα Αγησίλαος θεωρείται, ίσως εκ παραδρομής, συνώνυμο τού Ηγησίλεως, το οποίο γράφεται με δασεία (‘) και προέρχεται από το δασυνόμενο ρήμα ηγέομαι ή ηγούμαι (αττικός τύπος), που είναι συνώνυμο τού αγέομαι (δωρικός τύπος). Ο Αγησίλαος Β΄ (Σπάρτη, 444/3 – Κυρήνη, 360/59 π.Χ.), βασιλιάς τής Σπάρτης (από τα 399 π.Χ.), υπήρξε δυναμικός ηγεμόνας και ευφυής στρατηγός. Οι εναντίον των Περσών συντριπτικές νίκες του, υπέρ της ανεξαρτησίας των ελληνικών πόλεων τής Ιωνίας, δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό του ως προδρόμου του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην κατάλυση τής περσικής αυτοκρατορίας.