Αναπαριστώντας τον έμφυλο Άλλο: Ξένες γυναίκες στη Χαμένη Άνοιξη και στους Αθώους και φταίχτες

24grammata.com – Στρατής Τσίρκας

Μαρίτα Παπαρούση

24grammata.com/ free ebook (κατηγορία: επιστηνμονικές μελέτες)

[κατέβασέτο / download]
Th e Engendered other in Stratis Tsirkas’ Lost Spring and Maria Doukas’ Innocent and Guilty: Th is article discusses alterity and gender in two novels by S. Tsirkas and M. Douka. It focuses on the processes and mechanisms through which foreign women, immigrants and self-deported, deal with the multi meanings of marginalization/belonging, alienation and power. Most signifi cantly it explores the location of those women in new political and social environments from a perspective informed by ethnicity, ideology and sexuality and exemplifi es both novel’s concern with the complex relationship between self and narration — in particular, with the techniques available for dramatizing interesting questions about gender, speech and subjectivity.
Η ελληνική πεζογραφία των τελευταίων χρόνων έχει πλημμυρίσει από πρόσωπα ξένων, ανδρών και γυναικών, και παρουσιάζει σίγουρα ενδιαφέρον να διερευνήσει κανείς την εικόνα που διαμορφώνουν ή αναπαράγουν οι συγγραφείς γι’ αυτά τα άτομα με διαφορετική εθνικότητα, θρησκεία ή γλώσσα, στοχεύοντας στην αποκωδικοποίηση των ιδεολογικών απηχήσεών της αλλά και στην καταγραφή των διαφορετικών εικόνων ξένων που συνυπάρχουν στη σύγχρονη λογοτεχνία μας. Από την άλλη πλευρά, όμως, νομίζω ότι παρόμοιο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκριτική θεώρηση της λογοτεχνικής εικόνας του Άλλου σε κείμενα που ανήκουν αφενός σε διαφορετικά ιστορικά και κοινωνικο-πολιτικά συμφραζόμενα, παρουσιάζουν αφετέρου σημαντικές ομοιότητες σε επίπεδο τόσο θεματικό όσο και αφηγηματικό. Αναφέρομαι στη Χαμένη Άνοιξη του Στρατή Τσίρκα (1976) και στους Αθώους και φταίχτες της Μάρως
Δούκα (2004), μυθιστορήματα γραμμένα …

24grammata.com/ free ebook (κατηγορία: επιστηνμονικές μελέτες)

[κατέβασέτο / download]