Βυζάντιο και Ισλάμ / Perspectives on Byzantium and Islam: A Symposium

24grammata.com/ Μέση Ανατολή

το βίντεο προτάθηκε στο 24grammata.com από τον κ. Δημήτρη Σταθακόπουλο

Βυζάντιο και Ισλάμ

Perspectives on Byzantium and Islam: A Symposium

The Destruction of Images in Eighth-Century Palestine
Robert Edwin Schick
Research Fellow, American Center of Oriental Research, Amman, Jordan

Untidy History: The Cairo Geniza Documents and Inter-Confessional Contacts Arnold E. Franklin
Assistant Professor of History, Queens College, The City University of New York

Images in the Heartland and Images in the Southern Periphery of the Byzantine Empire
Gabriele Mietke
Curator for Byzantine Art, Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin—Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Transmission of Images in the Mediterranean
Annie Labatt
Chester Dale Fellow, MMA

New Interpretations of the Entrance Facade at Qasr al-Mshatta, Jordan
Claus-Peter Haase
Director Emeritus, Museum für Islamische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin—Stiftung Preußischer Kulturbesitz, and Honorary Professor of Islamic Art and Archaeology, Freie Universität Berlin

This program is made possible by gifts in honor of Froso Beys and by Mr. and Mrs. John Bilimatsis.

This program is organized by The Metropolitan Museum of Art and Yeshiva University Center for Israel Studies. It is held in conjunction with the exhibition Byzantium and Islam: Age of Transition on view March 14 through July 8, 2012 at The Metropolitan Museum of Art.

Major support for the exhibition has been provided by Mary and Michael Jaharis The Stavros Niarchos Foundation The Hagop Kevorkian Fund.

Additional support has been provided by the National Endowment for the Arts.

The exhibition is supported by an indemnity from the Federal Council on the Arts and the Humanities.