Διονυσίου Θρακός, Γραμματική Τέχνη

Διονυσίου Θρακός
Γραμματική Τέχνη

(2ος αιώνας π.Χ.)
εισαγωγή και εποπτεία της έκδοσης: Γεωργία Ξανθάκη – Καραμάνου
Μετάφραση – σημειώσεις: Νικόλαος Δημητριάδης
Ελληνική γλωσσική κληρονομιά 2003, με την υποστήριξη του υπουργείου πολιτισμού

 

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]