“Ζόρικα του πήρε το Κολάϊ και τον Μουστερή …..”

24grammata.com/ από τη ζωή των λέξεων

Οι παλαιότεροι έλεγαν πολύ συχνά την έκφραση: ” Ζόρικα τα πράγματα”, επίσης έλεγαν: ” του πήρε το Κολάϊ”, όσοι δε ήταν έμποροι και διαλαλούσαν την φρέσκια πραμάτειά τους έλεγαν: ” εδώ πράμα που σαλεύει και τον μουστερή γυρεύει” .

Αν και λίγο πολύ αντιλαμβανόμαστε τα νοήματα των παραπάνω εκφράσεων, εν τούτοις άν ζητήσεις από έναν σύγχρονο άνθρωπο να σου εξηγήσει ακριβώς το τι σημαίνουν οι λέξεις: Ζόρικο, Κολάϊ και Μουστερής, μάλλον θα το πούν με ελεύθερη περιφραστική απόδοση των εννοιών, παρά με την κυριολεξία τους.

Ας δούμε λοιπόν τι επακριβώς  σημαίνουν:

1)  Το ζόρικο προέρχεται από το οθωμανικό ( και νεοτουρκικό )Ζor  και σημαίνει ΔΥΣΚΟΛΟ.
2)   Το Κολάϊ προέρχεται ομοίως από το οθωμανικό ( και νεοτουρκικό )kolay και
σημαίνει ΕΥΚΟΛΟ, ενώ τέλος
3) Το Μουστερής προέρχεται ομοίως από το οθωμανικό ( και νεοτουρκικό )Μüşteri και σημαίνει ΠΕΛΑΤΗΣ.

Ετσι λοιπόν , όταν λέμε : Ζόρικα τα πράγματα” εννοούμε δύσκολα τα πράγματα, επίσης όταν λέμε : ” του πήρε το Κολάϊ”, εννοούμε πώς κάποιος πήρε την ευκολία , δηλ. του πήρε τον αέρα, έμαθε  κάτι  , ενώ η έκφραση: ” εδώ πράμα που σαλεύει και τον μουστερή γυρεύει”, σημαίνει εδώ το φρέσκο εμπόρευμα που ζητάει πελάτη .

Και κάνοντας λογοπαίγνιο με την προμετωπίδα του παρόντος: “Ζόρικα του πήρε το Κολάϊ και τον Μουστερή ” θα λέγαμε : ” Με δυσκολία του πήρε την ευκολία ( τον αέρα ) και τον Πελάτη ( τελικά ) !!!