Σπύρος Μουστακλής: Ο ήρωας

24grammata.com/ ιστορικά βίντεο

από τη  τηλεόραση ET1, διάρκεια 9:24 Οι βασανιστές του ΕΑΤ – ΕΣΑ μιλούν στην τηλεόραση για τους βασανισμούς την περίοδο της Χούντας. Επίσης ο αγωνιστής Σπύρος Μουστακλής διηγείται τις εμπειρίες του.
The torturers Michael Petrou, Biziouras George speak for the tortures in Greece of period in Dictatorish of Colonels. Deposits experiences Spyros Moustaklis. 1976

http://www.youtube.com/watch?v=xReQuzi_UTg

διαβάστε και το Σπύρος Μουστακλής:  ένας άγνωστος ήρωας (ίσως, γιατί δεν ήταν κομματικός)