Στο ενετικό κάστρο του Ακροκορίνθου

Πριμπας ακροκορινθος

φωτογραφίες: Γιώργος Πρίμπας

δείτε όλο το οδοιπορικό σε μορφή pdf

24grammata.com/ free ebook
[download]

 Δείτε όλα τα φωτογραφικά οδοιπορικά του Γιώργου Πρίμπα στη νέα κατηγορία μας Ε10 Φωτογραφικά Albums

Ο βράχος του Ακροκορίνθου λόγω της δεσπόζουσας θέσης του κοντά στον ισθμό της Κορίνθου έδινε στρατηγικό πλεονέκτημα σε όποιον τον κατείχε και τα πρώτα οχυρωματικά έργα στον βράχο αυτό έγιναν από τον Κύψελο και το γιο του Περίανδρο, τύραννο της Κορίνθου, τον 7ο αιώνα π.Χ.
Οι Μακεδόνες μετά την κατάκτηση της νότιας Ελλάδας, τον 4ο αιώνα π.Χ., επισκεύασαν και ενίσχυσαν τα τείχη του κάστρου στον βράχο του Ακροκορίνθου
ενώ το 146 π.Χ. οι Ρωμαίοι κατέστρεψαν την Κόρινθο και την Ακρόπολή της, το κάστρο που βρισκόταν στον Ακροκόρινθο.
Έναν αιώνα αργότερα ο Ιούλιος Καίσαρας επισκεύασε το κάστρο, το οποίο αργότερα πέρασε στα χέρια: των Βυζαντινών, των Φράγκων, Ιταλών, πάλι των Βυζαντινών επί Παλαιολόγων. Κατόπιν πέρασε στους Ιωαννίτες Ιππότες, και πάλι για λίγο στο Βυζάντιο, το 1458 μ.Χ. στους Οθωμανούς, το 1687 στους
Ενετούς οι οποίοι του έδωσαν τη σημερινή του μορφή, το 1715 στους Τούρκους και τέλος, μετά από μια μικρή ανακατάληψη από τους Έλληνες επαναστάτες το 1821, το 1827 στους Έλληνες.