ΦΙΛΙΠΠΟΙ 1861-1961: ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕΙΣ

αμφιπολη 24γραμματαs24grammata.com/  αφιέρωμα στην Αμφίπολη εδώ / Τribute to Amphipolis here

ΦΙΛΙΠΠΟΙ 1861-1961:
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕΙΣ
***
Χάιδως Κουκούλη Χρυσανθάκη
***

24grammata.com/ free ebook
[download]

  1.  Free ebooks on Classical Literature and History click here
  2.  ebook in Italiano click qui
  3.  ελληνικά ebook κλικ εδώ

 

(Oι Φίλιπποι ήταν) Ισχυρό φρούριο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας αλλά μικρό αστικό κέντρο συρρικνωμένο ήδη από τον 10 αιώνα σε ένα μικρό περίβολο εντός των τειχών της άλλοτε ισχυρής πόλης των Αρχαίων, των Ρωμαϊκών και των Παλαιοχριστιανικών χρόνων (Εικ. 1), οι Φίλιπποι εγκαταλείπονται και ερημώνονται μετά την κατάκτηση της Μακεδονίας και της Θράκης από τους Οθωμανούς στα τέλη του 14ου αιώνα .
Με την αίγλη του ονόματος μιας σημαντικής πόλης του ελληνορωμαϊκού κόσμου, την εντυπωσιακή διατήρηση των ερειπίων της και την επίκαιρη θέση της στο οδικό δίκτυο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας η αρχαία πόλη των Φιλίππων προσείλκυσε νωρίς το ενδιαφέρον των ευρωπαίων περιηγητών, με πρώτο στη σειρά τον Cyriaco d’ Angona, ο οποίος στην περιήγησή του στη Μακεδονία συμπεριέλαβε και τους Φιλίππους (1426- 1430)1. Εν συνεχεία, σειρά περιηγητών, οι οποίοι περιέρχονταν την Οθωμανική αυτοκρατορία «κατ’ ἐμπορίην καὶ θεωρίην», επισκέφθηκαν από το
16ο ως τα τέλη του 19ο αιώνα τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων κατα-γράφοντας σύντομες περιγραφές του 2.
Το πρώτο ωστόσο κεφάλαιο της ιστορικής και αρχαιολογικής μελέτης των Φιλίππων και της περιοχής τους άνοιγε στις 5 Απριλίου του 1861με την άφιξη του Leon Heuzey. Επικεφαλής μια σημαντικής αρχαιολογικής αποστολής στην Ελλάδα, την οποία είχε οργανώσει και χρηματοδοτούσε ο Ναπολέων Γ’, ο Leon Heuzey με τη συνεργασία ενός ικανότατου αρχιτέκτονα, του Ηenry Daumet,…