Έθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα – 2010

pyblic issue

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο]

pyblic issue: Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας (120 σελίδες)
Ιούλιος 2010- Δεκέμβριος 2010
Μέγεθος Δείγματος: 6.114 άτομα, πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία