26.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
26.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
34.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
16.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
25.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
17.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε.29 Ιστορικά μυθιστορήματα

Όταν υπήρχανε χειμώνες, Γιώργος Πύργαρης

26.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
12.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
17.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
22.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
18.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
16.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
18.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
16.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
15.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
19.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
18.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε.28 λογοτεχνία φανταστικού

Αθήνα 2222, Γιάννης Καστρίτης

20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε12. παιδικη λογοτεχνια

Η γοητεία ενός θεριού, Βίκυ Σαρίδου

12.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
17.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε12. παιδικη λογοτεχνια

Το Ζηλιάνιο, Χρυσή Μαρούση

16.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε12. παιδικη λογοτεχνια

Χέλιξ, Δημήτρης Κιάρρας

15.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
15.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
15.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
17.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
12.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
15.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
13.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
24.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
25.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
16.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
33.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
33.00 συμπερ. Φ.Π.Α.