30.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
22.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
18.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
18.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
16.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

Celestial Navigation, George Tsiminos

30.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
80.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

Ship Stability, George Tsiminos, Captain

30.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
30.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
30.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
36.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
30.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

46. Sulzer ten chief engineer’s 

7.99 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

48. vessel’s security  logbook

4.50 συμπερ. Φ.Π.Α.
7.99 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

24 . Engine logbook

7.99 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

40. Refrigerator logbook

9.90 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

45. Sight logbook

6.99 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

35. ODS-VOC  logbook

8.90 συμπερ. Φ.Π.Α.
6.99 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

49. Visitors logbook

5.99 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

23. engine emissions

5.99 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

38 . passage plan 

19.90 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

39. Radar logbook

4.99 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

47. Tanks and hold bilges soundings

4.99 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

43. Ship’s articles

6.99 συμπερ. Φ.Π.Α.
2.99 συμπερ. Φ.Π.Α.
9.99 συμπερ. Φ.Π.Α.
5.99 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

33. Medical book

4.99 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

30. Chart correction logbook

5.99 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

28. Radiocomunications log (G.M.D.S.S.)

4.99 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

29. G.P.S. log book

4.99 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

22. Drug and alcohol test record book

4.99 συμπερ. Φ.Π.Α.
3.99 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

25. engineers noon report

2.99 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

20. Deck noon position

2.99 συμπερ. Φ.Π.Α.
6.99 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

15. Crew list IMO

6.99 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

17. Chronometer rate book

4.99 συμπερ. Φ.Π.Α.
9.99 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

9. Engineer’s night orders book

3.99 συμπερ. Φ.Π.Α.
6.99 συμπερ. Φ.Π.Α.
9.99 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

6. BRIDGE LOGBOOK copy

6.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

5. book of hours of work/rest

6.99 συμπερ. Φ.Π.Α.
9.99 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

3.Bell book (ship’s), vessel log book

6.99 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

2. Battery Book

7.99 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

1. Ballast Water Record Book

5.99 συμπερ. Φ.Π.Α.
16.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

Postage charge (Europe)

14.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
25.00 συμπερ. Φ.Π.Α.