Έκκληση oμογένειας Ιταλίας για την έκδοση των ταυτοτήτων

24grammata.com/ απόδημος ελληνισμός
Οι Έλληνες της Ιταλίας συναντούν ανυπέρβλητες δυσκολίες με τη μεταγραφή των ονομάτων τους με λατινικούς χαρακτήρες επί των ελληνικών διαβατηρίων νέου τύπου γιατί η Ελληνική Αστυνομία έχει υιοθετήσει την εξής αντιστοιχία γκ αντί g, μπ αντί b, ντ αντί d, κ αντί c κ.λ.π. που έρχεται σε σύγκρουση με το σύστημα αλφαβητικής αντιστοιχίας που επικρατεί στην Ιταλία.
Η νέα αυτή μεταγραφή δημιουργεί σύγχυση με σοβαρές επιπτώσεις στις υπογραφές επαγγελματικών συμβολαίων, συμφωνιών και στις εν γένει υποχρεώσεις έναντι του ιταλικού δημοσίου (δικαιοπραξίες, φορολογικές υποθέσεις, αποδεικτικά έγγραφα, συναλλαγές, διπλώματα, πτυχία κ.ο.κ.) και γενικότερα σε όλο το πλέγμα κοινωνικών δραστηριοτήτων.
Είναι εμφανές ότι αυτή η νέα μεταγραφική αντιστοιχία δημιουργεί πρωτίστως προβλήματα ταυτοπροσωπίας στον Προσωπικό Φορολογικό Αριθμό (Codice Fiscale), που συντίθεται με αλφαβητικά και αριθμητικά στοιχεία (τα σύμφωνα του ονόματος και του επωνύμου κλπ.), και είναι απαραίτητος σε οποιαδήποτε συνδιαλλαγή σε όλη την Ευρώπη.

Με βάση τα ανωτέρω, σας παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες
Nικόλας Μπάρκας
Πρόεδρος Δ.Σ.