Ένας Ευτυχισμένος Έλληνας, Χρήστος Γιαπιτζάκης (η ζωή και το έργο του Επίκουρου),

Ένας Ευτυχισμένος Έλληνας, Χρήστος Γιαπιτζάκης (η ζωή και το έργο του Επίκουρου), εκδ, 24γράμματα
Από 26 / 8 / 2019 σε όλα τα βιβλιοπωλεία

Για άλλη μια φορά οι εκδόσεις 24γράμματα παρουσιάζουν μια έκδοση αναμφισβήτητου κύρους.
Ενα βιβλίο σταθμός στην ελληνική βιβλιογραφία γραμμένο από την πιο έγκυρη αυθεντία για τον Επίκουρο στο παγκόσμιο στερέωμα. Ο Χρήστος Γιαπιτζάκης είναι ένας διεθνούς κύρους πανεπιστημιακός (Επίκουρος Καθηγητής Νευρογενετικής στο Τμήμα Ιατρικής ΕΚΠΑ), https://el.wikipedia.org/…/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%C… αλλά και ιδρυτικό μέλος των Φίλων της Επικούρειας Φιλοσοφίας «Κήπος των Αθηνών» (2009)[40] και ένας από τους οργανωτές του ετήσιου Πανελληνίου Συμποσίου Επικούρειας Φιλοσοφίας (από το 2011)

Έ ν α ς Ε υ τ υ χ ι σ μ έ ν ο ς Έ λ λ η ν α ς ήταν ο φιλόσοφος Επίκουρος.
Με την φιλοσοφία του και την ζωή του έδειξε την πρακτική μέθοδο για την επίτευξη της ευδαιμονίας, η οποία είναι εφικτή για κάθε νοήμονα άνθρωπο, αρκεί να το θελήσει.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος…………………………………………………………………………….. 11
Τα πρόσωπα του έργου…………………………………………………………. 17
Σκηνή 1η
«Δεν είναι ζωή αυτή»……………………………………………………………. 19
Σκηνή 2η
«Από εμάς εξαρτάται η ευτυχία μας»…………………………………….. 34
Σκηνή 3η
«Η δήλωση ενός ελεύθερου ανθρώπου»……………………………….. 42
Σκηνή 4η
«Ο κανόνας της παρατήρησης»…………………………………………….. 53
Σκηνή 5η
«Η φρόνηση με συμβουλεύει να φύγω»………………………………… 65
Σκηνή 6η
«Υπάρχουν τριών ειδών επιθυμίες»……………………………………….. 71
Σκηνή 7η
«Δημιούργησε τη σχολή του, τον Κήπο»………………………………. 83
Σκηνή 8η
«Οι φόβοι του ανθρώπου»……………………………………………………. 87
Σκηνή 9η
Δεν πρέπει να προσποιούμαστε ότι φιλοσοφούμε»………………. 103
Σκηνή 10η
«Ο θάνατος δεν είναι τίποτα για μας»…………………………………… 109
Σκηνή 11η
«Ο πόθος για σπουδαία κατορθώματα»………………………………… 124
Σκηνή 12η
«Η Επικούρεια φιλοσοφία διαδόθηκε σε όλη την Μεσόγειο»….. 128
Σκηνή 13η
«Ρωμαίοι εμποτισμένοι από ελληνικό επικούρειο πνεύμα»……. 135
Σκηνή 14η
«Γιατί τόση τυφλότητα;»……………………………………………………… 144
Σκηνή 15η
«Το δώρο μου για κάθε συνάνθρωπο»………………………………….. 155
Βιβλιογραφία………………………………………………………………………… 169

ΣΕΙΡΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (αρ. σειράς 105)
Τίτλος: Ένας Ευτυχισμένος Έλληνας
Συγγραφέας: Χρήστος Γιαπιτζάκης
Διόρθωση κειμένου: Ειρήνη Κοζανίτη
Τόπος και Χρονολογία πρώτης έκδοσης: Αθήνα, Ιούλιος 2019
ISBN: 978-618-5423-216
Σελίδες: 170
Τιμή 15,00
Διάσταση σελίδας: 17x25cm
Γραμματοσειρά: Minion Pro
Χαρτί: Chamois 120gr
Εκδόσεις: 24γράμματα / Γιώργος Δαμιανός
Διεύθυνση / Κεντρική Διάθεση:
Λεωφόρος Πεντέλης 77, Χαλάνδρι 152 34
Τηλ.: +30 210 612 70 74
Email: [email protected]
Web site / e-shop: www. 24grammata.com