Ή Συμβολή της Τυπογραφίας στη Στήριξη της Επανάστασης του 1821

ΕΛΛΗ ΔΡΟΥΛΙΑ-ΜΗΤΡΑΚΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

24grammata.com/ free ebook

[download]
Η τυπογραφία υπηρέτησε την Επανάσταση του 1821 καί στις ιδεολογικές καί στίς πρακτικές της ανάγκες. Λειτούργησαν έ’ξι τυπογραφεία: Καλαμάτας – Κορίνθου (1821-1822), Μεσολογγίου (1823-182(0, Ψαρών (1824), Yδρας (1824-1827), ‘Αθηνών
(1825-1826), Διοίκησης (1825-1827), με συνολική γνωστή παραγωγή περίπου 50 βιβλία-φυλλάδια, 2IG μονόφυλλα καί 7 ελληνικές καί ξενόγλωσσες εφημερίδες. Οι εξεγερμένοι “Ελληνες καί στον τομέα αυτόν συνάθροισαν όλες τίς δυνάμεις καί τά μέσα πού διέθεταν: οι τυπογραφικές μηχανές, τά στοιχεία καί ο άλλος τυπογραφικός εξοπλισμός στάλθηκαν από τους Έλληνες καί τους Φιλέλληνες της Ευρώπης, ή τεχνογνωσία αναζητήθηκε σέ όλες τίς εστίες όπου οι “Ελληνες τήν άσκησαν προεπαναστατικά: Κωνσταντινούπολη, Κυδωνιές, Χίος, πόλεις της Διασποράς. Επιστρατεύτηκαν καί οι ταλαντούχοι άλλων ειδικοτήτων,
όπως ωρολογοποιοί καί όπλουργοί. ‘Αναζητήθηκαν οι συντάκτες «έφημεριόογράφοι», ανάμεσα στους έμπειρους αλλά καί τους νέους “Ελληνες καί Φιλέλληνες, οι μεταφραστές καί οι συγγραφείς. Καί ακόμη αναζητήθηκαν οι μηχανισμοί διάδοσης των εντύπων:
συνδρομητές, πωλητές, αγοραστές

24grammata.com/ free ebook

[download]