Ίρις

24grammata.com/ ιστορία των κυρίων ονομάτων/

υπεύθυνος στήλης: Αθανάσιος Τσακνάκης

γράφει ο Αθανάσιος Τσακνάκης


Ο Πόντος (η βαθιά θάλασσα) και η Γαία (η γη) απέκτησαν πολλά παιδιά, και μεταξύ αυτών ήταν και ο Θαύμας (ο θαυμάσιος, ο αξιοθαύμαστος).

Ο Ωκεανός (η θάλασσα που περιβρέχει την γη) και η Τηθύς (η τροφός, η «νταντά»), μεταξύ πολλών παιδιών, γέννησαν και την Ηλέκτρα (την λαμπρή, την σπινθηροβόλο).

Ο Θαύμας και η Ηλέκτρα απέκτησαν κόρες, μεταξύ των οποίων ήταν και η Ίρις (το ουράνιο τόξο).

Το όνομα Ίρις εμπεριέχει τρεις βασικές έννοιες: Φως, Χρώμα, Όραση. Γι’ αυτό αναφερόμαστε στα βασικά χρώματα, στα οποία αναλύεται το φως, λέγοντας «τα χρώματα τής ίριδας» και γι’ αυτό ονομάζουμε «ίριδα» την κόρη τού ματιού, η οποία συλλαμβάνει το φως και ενεργοποιεί την όραση.

Η Ίρις είναι η Αγγελιαφόρος των Θεών, η θεότητα που μεταφέρει το Ιερό Ύδωρ τής Στυγός, στο οποίο ορκίζονται μόνον οι Θεοί, αλλά είναι και η Αρχιθαλαμηπόλος και Βοηθός τής Θεάς Ήρας.

Το όνομα κλίνεται με δύο τρόπους: στα Αρχαία Ελληνικά είναι «η Ίρις, τής Ίριδος», με κλητική «Ίρις», ενώ στα Νέα Ελληνικά είναι «η Ίριδα, τής Ίριδας», με κλητική «Ίριδα».