Αγία Παρασκευή, Φιλολογικό Φροντιστήριο, Απόλυτη εξειδίκευση στα Φιλολογικά Μαθήματα (group / ιδιαίτερα)

φιλολογικο σπουδαστηριοστην Αγία Παρασκευή

Απόλυτη εξειδίκευση

στα Φιλολογικά Μαθήματα

 ολιγομελή γκρουπ

Γιώργος Δαμιανός, www.damianos.com.gr 

Αγία Παρασκευή, Ηρώων Πολυτεχνείου 8 (κεντρική πλατεία, πάνω από την Εθνική Τράπεζα)

Υπεύθυνες συστάσεις – προκαθορισμένο πρόγραμμα για όλα τα μαθήματα (μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, οικονομία, προγραμματισμός)

τηλ.: 210 600 87 50