Αγγλοελληνικό Λεξικό Ευρωπαϊκών και Χρηματοοικονομικών Όρων (679 σελ.)

24grammata.com- free ebook

[κατέβασέτο/ download]

Η παρούσα βελτιωμένη και αναθεωρημένη έκδοση Ιουνίου 2009 του Αγγλοελληνικού Λεξικού Ευρωπαϊκών και Χρηματοοικονομικών Όρων, αποτελεί τη συνέχεια της αφιλοκερδούς και σημαντικής προσφοράς του Γεωργίου Ν. Κασκαρέλη και του ΙΝΕ ΟΤΟΕ προς τους νέους υπαλλήλους του χρηματοπιστωτικού τομέα, τους φοιτητές και σπουδαστές των τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ ευρωπαϊκής και χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης και τους μαθητές. Δεν φιλοδοξεί να υποκαταστήσει τα πανεπιστημιακά συγγράμματα ούτε τα σύγχρονα και πολυσέλιδα λεξικά. Παρέχει, όμως, τις απλές και βασικές γνώσεις και αποτελεί το έναυσμα για περαιτέρω μελέτη και γνώση. Επόμενα, η απλή κατανόηση των όρων συμβάλλει αποφασιστικά στην αναζήτηση των λεπτομερειών με την προσφυγή σε συστηματικά συγγράμματα και πιο αξιόλογα λεξικά. Το παρόν λεξικό ενσωματώνει σε περιορισμένη βάση και ορολογία από τους κλάδους της πληροφορικής, των επικοινωνιών και της λογιστικής που απαντάται στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων του χρηματοοικονομικού τομέα και των σχετικών με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δραστηριοτήτων ιδιαίτερα στη διάρκεια εισαγωγής ή αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων.

24grammata.com- free ebook

[κατέβασέτο/ download]