Ακαδημία Πλάτωνος

24grammata.com/ αρχαιότητα

Ακαδημία Πλάτωνος
Το προάστιο αυτό των Αθηνών οφείλει την ονομασία του στον επώνυμο ήρωα Ακάδημο ή Εκάδημο, αλλά έμεινε στην ιστορία εξ αιτίας της περίφημης φιλοσοφικής σχολής, που ίδρυσε στην περιοχή ο Πλάτων. Κατοικήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τον 6ο μ.Χ. αιώνα. Κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα ιδρύθηκε στην περιοχή το ένα από τα τρία ονομαστά Γυμνάσια των Αθηνών. Αναφέρεται ότι ο Πεισιστρατίδης Ιππίας έκτισε περίβολο, ενώ ο Κίμων δενδροφύτευσε την περιοχή, για να δενδροτομηθεί στη συνέχεια το 86 π.Χ. από τον Σύλλα. Το έτος 387 π.Χ., ο Πλάτων ίδρυσε την περίφημη ομώνυμη Σχολή του, που γνώρισε φήμη από τους Νεοπλατωνικούς για να την παύσει οριστικά το 526 ο Ιουστινιανός.

Οι ανασκαφές άρχισαν το 1929 από τον Π. Αριστόφρονα με δική του πρωτοβουλία, επιμέλεια και δαπάνη έως το 1940. Συνεχίστηκαν από τον Φ. Σταυρόπουλο από το έτος 1955 έως το 1963 με δαπάνη της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Έκτοτε πραγματοποιούνται ανασκαφές από την Γ’ Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Τα σημαντικότερα Μνημεία του Αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος είναι:
Η Ιερά Οικία Γεωμετρικών Χρόνων. Αποτελείται από επτά, ορθογώνιου σχήματος, χώρους εκατέρωθεν ενός διαδρόμου. Το κτίσμα παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία με την ιερά οικία της Ελευσίνας. Από κατάλοιπα θυσιών μέσα στους χώρους της θεωρήθηκε ότι λάμβανε χώρα εντατική λατρεία.
Το Γυμνάσιο (1ος π.Χ. αιώνας – 1ος μ.Χ. αιώνας). Πρόκειται για μεγάλο ορθογώνιο οικοδόμημα με εσωτερικό περιστύλιο και δωμάτια στη βόρεια πλευρά. Στο εσωτερικό του μικρότερος χώρος, προορισμένος για Παλαίστρα.

Το Περίστυλο Κτίριο (4ος π.Χ. αιώνας). Μεγάλο τετράγωνο κτίριο με εσωτερικό περιστύλιο. Μερικοί το θεωρούν Παλαίστρα, ενώ άλλοι παράρτημα του Γυμνασίου.
Η Πρωτοελλαδική Αψιδωτή Οικία. Αποτελείται από πρόδομο, θάλαμο και βοηθητικό χώρο. Θεωρήθηκε ως η προϊστορική οικία του ήρωα Ακάδημου.
odysseus.culture.gr