ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
Περιεχόμενα
Αγγελος Χανιώτης:
«Το αναμφισβήτητο της εξουσίας και η αμφισβήτηση
του εξουσιαστή στην ελληνική αρχαιότητα» 9
Ευάγγελος Χρυσός:
«Το δικαίωμα της αντίστασης στο Βυζάντιο» 35
Κωνσταντίνος Πιτσάκης:
«Αντίσταση κατά της εξουσίας και επανάσταση
στο Βυζάντιο: Η θέση του δικαίου της Εκκλησίας» 49
Πασχάλης Κιτρομηλίδης:
«Η ιδέα της αντίστασης στη νεότερη πολιτική σκέψη» 67
Στρογγυλό τραπέζι με θέμα
<Λντίσταση: θεωρία και πράξη» 83
Μιλτιάδης Χατζόπουλος, Σπύρος Τρωιάνος, Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Νικόλαος Αλιβιζάτος
Συντονίζει ο καθηγητής κ. Ευάγγελος Χρυσός

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, συνεχίζοντας την παράδοση της προσφοράς και της συμβολής στην ανάπτυξη της πνευματικής ζωής του τόπου μας, οργάνωσε τις καθιερωμένες πλέον Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις «ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» και κατά την περίοδο 2002-2003.
Η παρουσίαση των σύγχρονων επιστημονικών επιτευγμάτων στον χώρο τόσο των θετικών όσο και των ανθρωπιστικών επιστημών καθώς και η προβολή του κοινωνικού χαρακτήρα της επιστημονικής έρευνας εξακολουθούν να αποτελούν, κατά μείζονα λόγο, τα καθοδηγητικά κριτήρια και τον στόχο των διαλέξεων που εντάσσονται στο Μορφωτικό Πρόγραμμα του EIE.
Με βάση αυτές τις προϋποθέσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ιστορικές συγκυρίες, θεωρήθηκε σκόπιμο να περιληφθεί στο πρόγραμμα αυτής της περιόδου ένας κύκλος με τον γενικό τίτλο: «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ» σε συνεργασία με τα τρία Ανθρωπιστικά Ινστιτούτα του Ιδρύματος.
Στον παρόντα τόμο περιλαμβάνονται τα κείμενα των τεσσάρων διαλέξεων του κύκλου αυτού και το στρογγυλό τραπέζι με το οποίο ολοκληρώθηκε, όπου εξετάζεται η διαλεκτική της αναγκαιότητας της εξουσίας και συγχρόνως η αμφισβήτηση και η -νομοτελειακή σχεδόν συνέπεια της άσκησης της-αντίσταση προς αυτή, όπως εκδηλώθηκε στην κλασική αρχαιότητα, το Βυζάντιο και στην πολιτική σκέψη και πράξη της νεότερης Ευρώπης.
Στο τέλος των ομιλιών, οι οποίες έγιναν στο Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του EIE κατά το διάστημα από 4ης έως 25ης Φεβρουαρίου 2003, ακολουθούσε διαλογική συζήτηση μεταξύ ομιλητών και κοινού.
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών επιθυμεί και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσει τους ομιλητές και όλους όσοι συνετέλεσαν στην πραγματοποίηση αυτής της σειράς ομιλιών. Ειδικότερα τους Διευθυντές των Ινστιτούτων Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών καθηγητές κ.κ. Ευάγγελο Χρυσό και Πασχάλη Κιτρομηλίδη για τη συμμετοχή τους και την πολύτιμη συμβολή τους στον σχεδιασμό της.

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]