ανήκομεν εις τους Έλληνες

24grammata.com/ ιστορικά βίντεο

Διαξιφισμός στη βουλή του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Ανδρέα Παπανδρέου (1978)

Διάρκεια 0:57