ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαφωνία των ομογενειακών φορέων Βελγίου και Ολλανδίας στις αλλαγές που προωθεί το ΥΠΕΠΘ.

Σε ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι φορείς Βελγίου και Ολλανδίας εκφράζεται η “έντονη αντίδραση” στις αλλαγές που προωθεί το ΥΠΕΠΘ. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων η επιστολή αναφέρει:

“Μετά από συζήτηση και κατάθεση απόψεων από όλους τους παρευρισκομένους δηλώνουμε την έντονη αντίδραση μας στα όσα προτίθεται χωρίς ουσιαστική μελέτη, διαβούλευση και σχεδίου να θεσμοθετήσει το Υπουργείο Παιδείας. Ομόφωνα συνυπογράφουμε ότι διαφωνούμε στην οποιαδήποτε συρρίκνωση ή κατάργηση Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας ή Σχολικών Μονάδων. Δεν αποδεχόμαστε την απαξίωση των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί όλα αυτά τα χρόνια, από όλους τους Φορείς του Ελληνισμού, για την ανάπτυξη, εξέλιξη και διατήρηση της Ελληνικής Παιδείας στο εξωτερικό. Η απουσία ενός εκπαιδευτικού, έστω και για ένα διάστημα ενός ή δύο μηνών, έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαλύσει σχολικά τμήματα ή ακόμη και σχολικές μονάδες ενώ είναι εξαιρετικά δύσκολη η επαναλειτουργία σχολικών τμημάτων που κλείνουν. Η φημολογούμενη ανάκληση εκπαιδευτικών, εάν και εφόσον ισχύει, θα πρέπει να γίνει σταδιακά, με σαφή, κοινά και αντικειμενικά κριτήρια. Ιδιαίτερα, διαφωνούμε για την ανάκληση αυτών που υπηρετούν χωρίς επιμίσθιο αλλά και αυτών που κλείνουν 3ετία ή 4ετία. Ιδιαίτερα δε, οι ανακλήσεις των 4ετιών είναι παράνομες λόγω του κενού νόμου για τις αποσπάσεις. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας κατά την πρώτη τριετία της απόσπασής τους στο εξωτερικό, με την άκαιρη επιστροφή τους στην πατρίδα, ουσιαστικά δεν θα αξιοποιηθεί ενώ χάνονται χρόνια εμπειρίας αλλά και υψηλής απόδοσης όπως το 4ο και 5ο έτος της θητείας. Αποδεχόμαστε την ανάκληση των εκπαιδευτικών που έχουν συμπληρώσει 5ετία, καλύπτοντας τα κενά που θα δημιουργηθούν με το υπάρχον εκπαιδευτικό δυναμικό. Ας μην ξεχνάμε όμως τις ιδιαιτερότητες των σχολικού βελγικού προγράμματος (τα Ελληνικά ιδιαίτερα στα ΤΕΓ δεν είναι μητρική γλώσσα για τους μαθητές) που επιβάλλεται να ληφθούν υπ’ όψη. Οποιαδήποτε βιαστική απόφαση θα επιφέρει μόνο βραχυπρόθεσμα οικονομικά οφέλη, ενώ μακροπρόθεσμα θα έχει επίπτωση στη διατήρηση της ελληνικότητας των παιδιών μας και κάθε άλλο παρά θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Ελλάδας. Όλοι οι φορείς του Ελληνισμού δεσμευόμαστε, στις δύσκολες ώρες που περνάει η πατρίδα μας, να πράξουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να υπάρξει μείωση των εξόδων και κάλυψη των λειτουργικών δαπανών εξ ιδίων πόρων ή άλλων πηγών ώστε να μην επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Υπουργείου με τα έξοδα αυτά. Συμφωνούμε και δεσμευόμαστε, όλοι μαζί, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την λειτουργία των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας, να φροντίσουμε για την αύξηση του αριθμού των μαθητών και την τακτική τους προσέλευση τους στο σχολείο. Είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε μέσα από μια ορθολογικότερη ανακατανομή εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες να πετύχουμε ταυτόχρονα την πληρέστερη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών μας αλλά και σημαντικές οικονομίες. Από την πλευρά μας, αναλαμβάνουμε να χαρτογραφήσουμε τις σχολικές μονάδες που λειτουργούν στις χώρες μας σε επίπεδο τμημάτων, εκπαιδευτικών και μαθητών. Πιστεύουμε ότι αυτή η χαρτογράφηση θα μας επιτρέψει να αποτυπώσουμε τις πραγματικές ανάγκες της Ελληνόφωνης εκπαίδευσης στις χώρες μας και ταυτόχρονα θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας. Με γνώμονα πάντα το συμφέρον των Ελλήνων του Εξωτερικού, αλλά και με ρεαλισμό απέναντι στην οικονομική θέση του Ελληνικού Κράτους, προτιμάμε να προτείνουμε βιώσιμες λύσεις που θα συμφέρουν και τις δύο πλευρές, χωρίς να δημιουργούμε μεγαλύτερα προβλήματα προσπαθώντας να διορθώσουμε άλλα. Ζητούμε λοιπόν άμεσα, την αναστολή οποιασδήποτε απόφασης που θα επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μας μονάδων έως ότου μπορέσουμε, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, φορείς, γονείς και εκπαιδευτικοί να σας παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη και ρεαλιστική πρόταση που θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ευελπιστούμε ότι το ίδιο θα πράξει και το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται σε αυτό”.