Από τη συλλογή του συλλέκτη ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΙΛΙΤΣΙΔΗ

Σπάνια συλλεκτικά ευρήματα
Από τη συλλογή του συλλέκτη
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΙΛΙΤΣΙΔΗ

www.retrokolonaki.gr
Aλωπεκής 44, Κολωνάκι, 211 406 7568

Τα συλλεκτικά ευρήματα διατίθενται προς πώληση
και στον πολυχωρο πολιτισμού στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Πεντέλης 77 www.24grammata.com