Αριστοτελική Κοινωνική Δημοκρατία

Martha Nussbaum καθηγήτρια Δικαίου και Ηθικής στο πανεπιστήμιο του Σικάγου

24grammata.com / free ebook (κατηγορία:  επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο]

free ebooks on Classical Literature and History click here

About Aristotle on 24grammata.com here

Ο Αριστοτέλης μίλησε για τον άνθρωπο και την καλή ανθρώπινη λειτουργία. Μίλησε, επίσης, για τον σχεδιασμό πολιτικών θεσμών σε πολλούς τομείς της ζωής που θα έπρεπε, κατά τη γνώμη του, να εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφέροντος του νομοθέτη. Συνέδεσε αυτά τα δύο επίπεδα στοχασμού μέσω μιας συγκεκριμένης αντίληψης για την αποστολή του πολιτικού σχεδιασμού. Η αποστολή αυτή, κατά τη γνώμη του, είναι να καταστήσει διαθέσιμες σε όλους και σε κάθε έναν πολίτη τις υλικές, θεσμικές και εκπαιδευτικές συνθήκες εντός των οποίων αυτός μπορεί να επιλέξει την καλή ανθρώπινη λειτουργία. να μετακινήσει καθέναν και όλους πέραν ενός ελαχίστου ορίου δυνατοτήτων σε συνθήκες εντός των οποίων μπορούν να επιλέξουν να ζουν και να λειτουργούν καλά. Σκοπός αυτού του κειμένου είναι να σκιαγραφήσει από φιλοσοφική άποψη μια πολιτική αντίληψη η οποία βασίζεται σε αυτά τα στοιχεία του Αριστοτέλη, να περιγράψει τη σχέση της με ορισμένες μορφές φιλελευθερισμού και να εξηγήσει γιατί […] πρόκειται για μια πολύτιμη και πολλά υποσχόμενη πολιτική σύλληψη. Όπως υποδηλώνει ο τίτλος, […] η αντίληψη αυτή παρέχει τη φιλοσοφική βάση για ένα συγκεκριμένο είδος κοινωνικής δημοκρατίας [social democracy] η οποία έχει μεν αρκετά κοινά με ορισμένες μορφές φιλελευθερισμού που υποστηρίχθηκαν στο πλαίσιο του πρόσφατου δημόσιου διαλόγου, αλλά και αντιτίθεται σε αυτόν σε ορισμένα καίρια σημεία.

Περιεχόμενα
1. «Κανένας πολίτης δεν πρέπει να στερείται την τροφή του» 1
2. Πλαίσιο και κίνητρο 4
3. Η προτεραιότητα του αγαθού και η αποστολή της πολιτικής ρύθμισης 6
4. Η πυκνή αόριστη αντίληψη περί αγαθού 16
4.1 Επίπεδο Α της πυκνής αόριστης αντίληψης: τα συστατικά στοιχεία του ανθρώπου
(ή το σχήμα της ανθρώπινης μορφής ζωής) 18
4.2. Δεύτερο στάδιο της πυκνής αόριστης αντίληψης 23
5. Οι αρχιτεκτονικές λειτουργίες 24
6. Η αποστολή της πολιτικής σε σχέση με την πυκνή, αόριστη αντίληψη 26
6.1 Εργασία 29
6.2 Ιδιοκτησία 30
6.3 Πολιτική συμμετοχή 31
6.4 Εκπαίδευση 32
7. Πλουραλισμός και επιλογή 33
8. Η μέτρηση της ευημερίας στη Σκανδιναβία 39
9. Ο Αριστοτέλης και η φιλελεύθερη αντίληψη 41
Σημειώσεις 42
Βιβλιογραφικές αναφορές

Δημοσιεύτηκε ως “Aristotelian Social Democracy”, στο R. Bruce Douglass, Gerald M. Mara & Henry S. Richardson, eds., Liberalism and the Good, New York & London: Routledge 1990, σελ. 203-252.

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα

Η Martha Nussbaum είναι καθηγήτρια Δικαίου και Ηθικής στο πανεπιστήμιο του Σικάγου. Είναι γνωστή για το έργο της στη Φιλοσοφία και, ειδικά, στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή Φιλοσοφία. Έχει διδάξει σύγχρονη και κλασική Φιλοσοφία στα πανεπιστήμια Harvard και Brown, όπου διατέλεσε και καθη γήτρια. Η Nussbaum έχει διακριθεί για το επιστημονικό της έργο και έχει τιμηθεί με αρκετά βραβεία. Τα σημαντικότερα έργα της, μεταξύ άλλων, είναι: The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy
(1986), The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics (1994), Poetic Justice (1996), Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education (1997), Plato’s Republic: The Good Society and The Deformation of Desire (1998), Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions (2001), Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership (2006), Liberty of Conscience: In Defense of America’s Tradition of Religious Equality (2008), Not for Profit: Why Democracy Needs the
Humanities (2010).www.istame.gr

24grammata.com / free ebook (κατηγορία:  επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο]