Αρχαία Ιερά οδός (Πλατεία Εσταυρωμένου – Αιγάλεω)

24grammata.com/ αρχαιότητα

ελληνικά/ αγγλικά/ english-greek
Αρχαία Ιερά οδός (Πλατεία Εσταυρωμένου – Αιγάλεω)

γράφει η Ιωάννα Τσιριγώτη – Δρακωτού, αρχαιολόγος
Ο αρχαιολογικός χώρος που περιλαμβάνει τμήμα της αρχαίας Ιεράς Oδού που αποκαλύφτηκε πρόσφατα, βρίσκεται στην Πλατεία Εσταυρωμένου στο Αιγάλεω και στη θέση του ομώνυμου σταθμού. Η Ιερά οδός ήταν η κυριότερη Ιερά οδός της αρχαιότητας και οδηγούσε από την Αθήνα στην Ελευσίνα. Ξεκινούσε από την Ιερά πύλη στον Κεραμεικό και ακολουθούσε σχεδόν το σημερινό ομώνυμο δρόμο. Οι δρόμοι στους οποίους διδόταν το όνομα Ιερά οδός στα αρχαία χρόνια οδηγούσαν κυρίως σε ιερά και από αυτούς περνούσαν θρησκευτικές πομπές επίσημων εορτών.

Στο πλαίσιο της επέκτασης της Γραμμής 3 του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Αθηνών στην περιοχή του Αιγάλεω, διεξήχθη ανασκαφική έρευνα, η οποία αποκάλυψε τμήμα της αρχαίας Ιεράς οδού και εκατέρωθεν της λείψανα παρόδιου νεκροταφείου.

Αποκαλύφτηκαν αποσπασματικά 18 τάφοι διαφόρων ειδών, κεραμοσκεπείς, λακκοειδείς, πυρές, ένας εγχυτρισμός καθώς και οι πυθμένες τριών σαρκοφάγων. Όπως προαναφέρθηκε, ήταν εντελώς επιφανειακοί και κατά συνέπεια κατεστραμμένοι. Τα κτερίσματα τους διασκορπισμένα σε όλο το χώρο περιορίζονται σε λίγα πινάκια, αρυβαλλοειδή ληκύθια και κανθάρους που χρονολογούνται κυρίως στον 4ο αι. π.Χ. Γενικώς η κεραμική που συγκεντρώθηκε από όλον τον ανασκαφικό χώρο χρονολογείται από τον 5ο αι. π.Χ. μέχρι και τον 20ο αι. μ.Χ. εξαιτίας της επιφανειακής θέσης των αρχαίων αφ΄ ενός και των πολλαπλών παραβιάσεων του χώρου αφ΄ ετέρου.
Σε παλαιότερες σωστικές ανασκαφές, κυρίως στα έργα διαπλάτυνσης του σύγχρονου δρόμου, η Ιερά οδός είχε αποκαλυφτεί αποσπασματικά, μόνο όμως στην ανασκαφή της πλατείας Εσταυρωμένου η οδός αποκαλύφτηκε σε όλο της το πλάτος και σε τόσο μεγάλο μήκος. Για το λόγο αυτό, με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/36415/2329/30-7-1999 κηρύχθηκε διατηρητέα, ορατή και επισκέψιμη.


Ancient Iera Odos (Sacred Way) – Estavromenou Square, Aigaleo

The archaeological site of the recently excavated Sacred Way (ancient Iera Odos) is located at Estavromenou Square in Aigaleo, near the homonymous metro station. Sacred ways usually led to sanctuaries and were followed by religious processions during official celebrations. This one was the most important Sacred Way in ancient Greece. It began at the Sacred Gate in the Kerameikos and led from Athens to Eleusis following the same course as modern Iera Odos. The street and adjacent cemetery were revealed during excavations for the extension of Line 3 of the Athens Metro.

Eighteen fragmentary graves of different types were excavated along the street: cist and tile graves, shaft graves, cremations, a jar-burial, and the bottom of three sarcophagi. The graves lay close to the surface and were largely destroyed as a result. Their grave gifts – a few plates, small arybaloid lekythoi and kantharoi of the fourth century BC – were scattered across the site. Throughout the site, archaeological strata lay very close to the surface and were continuously disturbed through time. The recovered pottery thus dates from the fifth century BC to the twentieth century AD.

Previous rescue excavations, carried out during the widening of modern Iera Odos, had revealed parts of the Sacred Street. The recent excavations at Estavromenou Square, however, uncovered the street’s full width over a considerable distance. The site was subsequently listed, conserved, and rendered accessible to the public.
Author
Ioanna Tsirigoti – Drakotou, archaeologist
http://odysseus.culture.gr