Ας μιλήσουμε για τον Εμπειρίκο

Οκτάνα: έμφυλη ερωτική επιθυμία
Κατσίβελη- Σιάχου Σταματίνα
Μανούκας Δημήτρης

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο/ download]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ……………………………………………………………….…….σελ.4
Α1. Εμπειρίκος: μια πρώτη ματιά στη ζωή και το έργο του………….…………σελ.4
Α2. Απαρχές του ελληνικού υπερρεαλισμού…………………………………..σελ.5
Α3. Το φροϋδικό πρότυπο και οι εφαρμογές του……………………………….σελ.6
Β. ΕΜΦΥΛΗ ΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ………………………………………………..σελ.7
Β1. Έμφυλες ταυτότητες……………………………………………………….σελ.7
Β2. Ερωτική επιθυμία και σαρκικός πόθος………………..………………….σελ.9
Β3. Η Φύση ως ερωτικό υποκείμενο……………..………………………….σελ.11
Γ. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ……………………………………………………….σελ.13
Η γλώσσα στην υπηρεσία του έρωτα και της επιθυμίας
Δ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ……………………………………………………………………….σελ.15
Η «Οκτάνα» μέσα από τη φεμινιστική κριτική της J. Butler
Ε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο/ download]