Αυτοδιοικητική Χάρτα

δημοι 24γραμματα24grammata.com/ πολιτικός λόγος

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΑΡΤΑ 2014
(κείμενο δεσμεύσεων)
Εμείς, οι υποψήφιοι και υποψήφιες δήμαρχοι, δεσμευόμαστε πολιτικά και ηθικά, να τηρήσουμε το πλαίσιο αρχών και πολιτικών που συνυπογράφουμε και να συνεργαστούμε σε όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, προς όφελος των κατοίκων των Δήμων μας αλλά και της συνολικής περιοχής. Υποστηρίζουμε :

1.    Την εφαρμογή ενός αξιόπιστου κοινωνικού προγράμματος, με διασφάλιση της πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες και στα κοινωνικά αγαθά όλων των συμπολιτών μας χωρίς αποκλεισμούς και με ολόπλευρη  υποστήριξη των οικονομικά ασθενέστερων.
Ενίσχυση των κοινωνικών δομών των Δήμων.
Ενίσχυση και προστασία των εθελοντικών δομών και μορφών αλληλεγγύης που αναπτύσσονται στις πόλεις μας.

Πολύπλευρες δράσεις και πρωτοβουλίες  που θα στοχεύουν ότι δεν θα υπάρξει :
Κανένα υποσιτιζόμενο παιδί.
Κανένα σπίτι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω οικονομικής αδυναμίας.
Κανένας άστεγος.
Καμιά πρώτη  κατοικία σε πλειστηριασμό λόγω οικονομικής αδυναμίας.
Κανένας άνεργος και ανασφάλιστος καθώς και οι οικογένειές τους χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

2.    Την οικονομική διαφάνεια των Δήμων μας, με τη δημιουργία κατάλληλων θεσμών και εφαρμογή μέτρων που θα ακυρώνουν την διαπλοκή, τη διαφθορά και τις πελατειακές σχέσεις.
Ανάδειξη της Δημόσιας Ετήσιας Απολογιστικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως σημαντική διαδικασία άσκησης Δημοτικής πολιτικής.
Πλήρης διαφάνεια σε όλες τις προμήθειες, τις εργολαβίες και τις μελέτες των Δήμων, των οργανισμών και των δημοτικών επιχειρήσεων, με αδιάβλητες διαδικασίες και δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου από την αντιπολίτευση και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.
Ανάρτηση όλων των αποφάσεων και στις ιστοσελίδες των Δήμων.
Συμμετοχή εκπροσώπων της μειοψηφίας στα διοικητικά συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών των Δήμων.

3.    Την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην λήψη των αποφάσεων.
Αντικατάσταση του Δημαρχοκεντρικού μοντέλου από συλλογικές διαδικασίες και δράσεις.
Εφαρμογή του συμμετοχικού προϋπολογισμού.
Ουσιαστική λειτουργία της επιτροπής διαβούλευσης και την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικής σύνθεσης της.
Διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων σε σημαντικά θέματα.
Ενίσχυση της άμεσης δημοκρατίας με την καθιέρωση των λαϊκών συνελεύσεων και τοπικών επιτροπών ανά δημοτική ενότητα και συνοικία.
Διασφάλιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας.

4.    Τη στήριξη και θεσμοθέτηση διαδημοτικών συνεργασιών στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Καταγγελία του υλοποιούμενου περιφερειακού σχεδιασμού, ο οποίος ιδιωτικοποιεί την διαχείριση των απορριμμάτων, προετοιμάζει απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων στους ΟΤΑ, εκτοξεύει στα ύψη το κόστος διαχείρισης και τα δημοτικά τέλη και καταστρέφει ανεπανόρθωτα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.
Βιώσιμη δημόσια αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, στηριγμένη σε τοπικά σχέδια διαχείρισης, με σεβασμό στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.
Προστασία των δασών, των δασικών εκτάσεων, των φυσικών πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος, από κάθε απόπειρα ιδιωτικοποίησης, αποχαρακτηρισμού και αλλαγής χρήσης τους.
Διαδημοτικές συνεργασίες που εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο, όπως ζώνες πρασίνου, διαδημοτική συγκοινωνία, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, νεκροταφεία, αθλητικά και πολιτιστικά έργα.

5.    Τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής στην καθημερινότητα του Πολίτη.
Ø    Διατηρώντας τις πόλεις καθαρές, λειτουργικές και ασφαλείς.
Ø    Εφαρμογή των αρχών της Βιώσιμης Κινητικότητας και Οικολογίας.
Ø    Προστασία και ανάδειξη των ρεμάτων και των παραρεμάτιων περιοχών.
Ø    Εφαρμογή χρήσεων γης με κύριο γνώμονα την αποφυγή του υπερκορεσμού από τις υπερτοπικές χρήσεις.
Ø    Υπεράσπιση των ελεύθερων δημόσιων χώρων και επέκταση τους.
Ø    Αναβάθμιση της αισθητικής  και της λειτουργικότητας των πόλεών μας.
Ø    Απόκρουση των ιδιωτικοποιήσεων μέσω ΤΑΙΠΕΔ της δημόσιας περιουσίας των Δήμων μας.

6.    Την ενίσχυση του πολιτισμού και του αθλητισμού.
Ø    Διεύρυνση της συμμετοχής των κατοίκων στην πολιτιστική ζωή.
Ø    Επέκταση των κατάλληλων υποδομών όπου δεν υπάρχουν.
Ø    Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με τον πολιτισμό, τα γράμματα  και τις τέχνες.
Ø    Υποστήριξη του ερασιτεχνικού και του μαζικού δημοτικού αθλητισμού για όλες τις ηλικίες, δίχως αποκλεισμούς.

7.    Τη στήριξη της νεολαίας, των γυναικών και της τρίτης ηλικίας.
Ø    Ενεργοποίηση και διεύρυνση των θεσμών παρέμβασης της νεολαίας στα δημοτικά πράγματα.
Ø    Ενίσχυση όλων των μορφών νεανικής δραστηριότητας και έκφρασης.
Ø    Ενίσχυση της συμμετοχής και της παρουσίας των γυναικών στις δομές των Δήμων.
Ø    Υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα των γυναικείων συνεταιριστικών αλληλέγγυων συμπράξεων.
Ø    Ενίσχυση των δομών και υπηρεσιών που αφορούν την τρίτη ηλικία (ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο σπίτι κ.ά.).

8.    Τη στήριξη της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης.
Ενίσχυση των ΔΕΠ και των Σχολικών Επιτροπών και την εμπλοκή όλων των φορέων που συναπαρτίζουν τη σχολική κοινότητα, στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.
Άμεση και πλήρη κάλυψη όλων των λειτουργικών αναγκών των σχολείων.
Αποτροπή των καταργήσεων σχολικών μονάδων, υποστήριξη της δημιουργίας νέων.
Προστασία των σχολείων από ιδιωτικά συμφέροντα.
Υλοποίηση δωρεάν αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων στα σχολεία.

9.    Την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνική ζωή, την καταπολέμηση του ρατσισμού και του φασισμού.
Ø    Δημιουργία γραφείου μεταναστών, όπου δεν υπάρχει.
Ø    Προγράμματα επιμόρφωσης των μεταναστών.
Ø    Ένταξή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι των πόλεων.
Ø    Άμεση καταδίκη ρατσιστικών συμπεριφορών.
Ø    Άρνηση οποιασδήποτε εκδήλωσης φασιστικού περιεχομένου στις πόλεις μας.

10.    Ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την τοπική Αυτοδιοίκηση με την κατάργηση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και την αντικατάστασή του με νέο νόμο που θα διασφαλίζει την αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης και την λαϊκή συμμετοχή.
Ø    Αποκατάσταση του κύρους των θεσμικών συλλογικών οργάνων   της τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ø    Αποτροπή οποιασδήποτε μορφής ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών των Δήμων και κατάργηση εκείνων των ΚΟΙΝΣΕΠ που λειτουργούν ως όχημα ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών.
Ø    Στήριξη και ανάπτυξη του δημόσιου – δημοτικού – κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών, με αυστηρούς ελέγχους και απολογισμούς των δραστηριοτήτων τους.
Ø    Διεκδίκηση σημαντικής αύξησης της κρατικής χρηματοδότησης για τις κοινωνικές ανάγκες και τα τοπικά έργα υποδομής, όπως και διεκδίκηση των παρακρατούμενων.
Ø    Διευθέτηση των χρεών των υπερχρεωμένων Δήμων, με ταυτόχρονη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους της κακής διαχείρισης των δημόσιων πόρων.
Ø    Υπεράσπιση των εργαζομένων στους δήμους μας από τα μέτρα της διαθεσιμότητας και τις απολύσεις.
Ø    Διασφάλιση της αξιοκρατίας, της νομιμότητας, των εργασιακών δικαιωμάτων και σεβασμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζόμενων.
Ø    Διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού.
Ø    Προσδιορισμός  δημοτικών τελών ώστε να κλιμακώνονται με κοινωνικά κριτήρια, επιβαρύνοντας κυρίως αυτούς που εκμεταλλεύονται και αποκομίζουν τεράστια κέρδη από τις πόλεις μας.
Ø    Ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.
Ø    Προστασία των τοπικών αγορών απέναντι στα μεγάλα υπερτοπικά εμπορικά κέντρα.
21/03/2014
–    Παναγιώτης Κανακάκης από την «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΑΝΑΣΑ)» (Κηφισιά)
–    Δημήτρης Περιβολαράκης από την «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ»
–    Σίμος Ρούσσος από την «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
–    Ειρήνη Κατσινοπούλου από το «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Ηρακλείου»
–    Περικλής Ζήκας από το «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού – Παπάγου»
–    Άρης Βασιλόπουλος από τη «ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» (Ν. Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα)
–    Νάντια Σουμπασάκη από «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Νέου Ψυχικού-Φιλοθέης-Ψυχικού»
–    Λευτέρης Μαγιάκης από την «ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ»
–    Σπύρος Παναγιώτου από την «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» (Γαλάτσι)
–    Ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Κολμανιώτης από την «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ»
–    Γιάννης Σταθόπουλος από τη «ΝΙΚΗ των Πολιτών Αγίας Παρασκευής»
–    Αντώνης Φειδοπιάστης από την «Πεντέλη Εν Δράσει»
–    Μανώλης Πάγκαλος από την «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ»