Αφιέρωμα στον Παπατσώνη 3. The Poetry of Takis Papatsonis: A Note on Ursa Minor

Thumb894824grammata.com / αφιέρωμα στον Τάκη Παπατσώνη


Kostas Myrsiades

κατεβασέτό σε μορφή pdf

 

Most students of Modern Greek literature are not familiar with the poetry of Takis Papatsonis; the significance of his work, especially of his masterpiece Ursa Minor, is recognized by many Greek scholars. Kleon Paraschos, Kostas Steryiopoulos, George
avides, Kimon Friar, and others have praised Ursa Minor and have compared its beauty and complexity to such qualities in
the Mythistorema of George Seferis. To Steryiopoulos, the poem is “a national and simultaneously a universal hallucination; a vision of hope that the strength of evil will turn and that love will in the end reign.”