Αφιέρωμα στον Παπατσώνη 4. Η μεταφραστική δραστηριότητα της « γενιάς του 1920 »

images24grammata.com / αφιέρωμα στον Τάκη Παπατσώνη

Η μεταφραστική δραστηριότητα της « γενιάς του 1920 » : μεταγγίζοντας όψεις πολιτισμού στην ελληνική κοινωνία.
Βάλια Τσάιτα – Τσιλιμένη

κατεβασέτό σε μορφή pdf

Με τον όρο « γενιά του 1920 », οι ιστορικοί της νεοελληνικής λογοτεχνίας ονομάζουν μια σειρά ποιητών, οι οποίοι είναι γεννημένοι γύρω στο 1890 – 1900, και των οποίων οι πρώτες δημοσιεύσεις χρονολογούνται περίπου στο 1915 – 1920. Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια (λογοτεχνική) γενιά, η οποία τοποθετείται χρονικά ανάμεσα στην ποιητική « σχολή » του Παλαμά και στη λεγόμενη « γενιά του 1920 » στην Ελλάδα. Κατά την περίοδο 1897 μέχρι και 1922, ποικίλα και πολύ σημαντικά ιστορικά και πολιτικά γεγονότα επηρεάζουν με τρόπο καθοριστικό τη διαμόρφωση της Ελλάδας ως σύγχρονο κράτος. Πρόκειται για χρόνια ριζικών αλλαγών, αποφασιστικών επιλογών, και μεγάλων κρίσεων. Μέσα σε δέκα χρόνια, η Ελλάδα επεκτείνει τα γεωγραφικά της σύνορα, αλλά βιώνει επίσης γεγονότα όπως το « μαύρο 1897 », και την καταστροφή της Μικράς Ασίας (μεγάλα πλήγματα για την ιστορία και τον πληθυσμό της)…κατεβασέτό σε μορφή pdf