Αlma observatoty, To νοτιότερο ευρωπαϊκό παρατηρητήριο στη Χιλή με ελληνική συμμετοχή

24grammata.com/ ισπανικά/ θετικές επιστήμες

Από το ελληνοχιλιανό ινστιτούτο λάβαμε το παρακάτω ρεπορταζ που αφορά στο μοναδικό εγχείρημα αστροφυσικής Αlma observatoty στην περιοχή Antofagasta. Σε αυτό το μοναδικό πρόγραμμα αστροφυσικής υπάρχει και ελληνική παρουσία του  Gamel Martinez Pilonitis, Degree in Physics and Industrial Engineering, Operador de RadioTelescopiosinstituto

ALMA, un proyecto astronómico sin precedentes en Chile
Buen reportaje de ALMA, ayer en las noticias de canal 13

Esta iniciativa incluye 66 antenas –cuyas piezas provienen de Europa, Japón y Estados Unidos- que recibirán información del universo, la cual jamás ha sido captada.
A 5.000 metros de altura en el altiplano de la región de Antofagasta se construye un proyecto sin precedentes en la astronomía mundial: ALMA, el cual consiste en la instalación de 66 antenas que recibirán información del universo jamás captada.
La iniciativa de la Europea ESO, a la que se suman socios japoneses y estadounidenses, permite la captación de las ondas de luz fría, consideradas como las más difíciles de ver. Esto debido a que son casi imperceptibles.

Está previsto que todas las antenas actuarán en conjunto, con una coordinación exacta, para poder ver lo que hasta ahora ha sido imposible para el mundo científico. Por lo mismo, se necesita un lugar alto y seco condiciones extremas.
El sitio elegido para colocar esos artefactos es el llano Chajnantor, cuyo paisaje está marcado por volcanes como el Licancabur, el Toco, el Juripe y el Lascar, entre otros. A esto se agrega una flora y fauna únicas.
Hay que destacar que las piezas para estas antenas arriban de diversas partes de Europa, Japón y Estados Unidos. En el país se ensamblan y parten lentamente hacia su lugar de observación.  Desde el centro de control se manejarán las 66 al unísono con una precisión de 0,0001 segundo.