Βίντεο για τον Παρθενώνα από το Πανεπιστήμιο του Santiago

24grammata.com/ video/ αρχαιότητα

διάρκεια 09:00

University of Santiago de Compostela.
Technological Research Institute.
http://www.usc.es/iit/home.html

FULL RECONSTRUCTION OF AN INCOMPLETE ARCHAEOLOGICAL MODEL (2001, alpha version)

Directed by Carlos Hernandez