ΒΑΡΝΑΒΑΣ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 1696 ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΜΑΧΗ ΠΑΙΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΟΣ ΛΗ’-ΛΘ’ ΕΡΑΝΙΣΤΉΣ
(Ανάτυπο) ΤΟΜΟΣ 23 / 2001

24grammata.com/ free ebook
[download / κατέβασέτο]

ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΚΤΕΝΕΣ ΣΤΙΧΟΤΡΓΗΜΑ του τέλους του 17ου αιώνα, στο όποιο περιγράφεται μια πυρκαγιά πού κατέστρεψε τον ‘Απρίλιο του 1696 μια μεγάλη και πλούσια συνοικία της Κωνσταντινούπολης, τον Γαλατά, ήταν ως σήμερα γνωστά μερικά μόνον αποσπάσματα. Στη μελέτη αυτή θα δώσουμε το στιχούργημα στην πλήρη του μορφή —καθώς εντοπίσαμε τό χειρόγραφο πού σώζει το έργο— και θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία πού συνάγουμε για το δημιουργό του και για το γεγονός πού περιγράφει….