Βιβλιογραφία για τη Θράκη

 

24grammata.com/ Θράκη/ βιβλίο

www.malkidis.blogspot.com (διαχωρισμός/ αναδιαμόρφωση από 24grammata.com)

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ

Αγγελώνια Δ, Πετρούδα Γ., Αντζανού Αντ., Στέργιου Δημ.:* Η Ακριτική Σαμοθράκη. Αθήνα (χωρίς χρονολογία).

Άκριτα Τάκη:*Θράκη (Αρχαία και σύγχρονη ζωή). Αθήνα 1968.

Απολλοδώρου:*Βιβλιοθήκη. Αθήνα 1939.

Βακαλόπουλου Κωνσταντίνου Απ.:* Οικονομική λειτουργία του Mακεδονικού και θρακικού χώρου στα μέσα του 19ου αιώνα στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου. Θεσσαλονίκη 1980.

Βασδραβέλλη Ι.Κ.:*Οι Μακεδόνες κατά την επανάστασιν του 1821. Θεσσαλονίκη 1967.Βασιλείου Ι.:*Κοντινά και μακρινά ταξίδια. Αθήνα 1980.

Βαφειάδου Νικολάου:*Συμβολή εις την ιστορίαν του Σουφλίου.

“Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού” 31 (1965) 289-300.

*Συμβολή εις την Γενικήν Ιστορίαν του Διδυμοτείχου. “Θρακικά” 1 (1978) 5-46.

Βιλλεαρδουΐνου Γοδεφρείδου:*Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Αθήνα 1985.Βολανάκη Ιωάννη Ηλ.:*Η Κοσμοσώτειρα των Φερών. Έκδοση περιοδικού “Γνωριμία” Αλεξανδρούπολις 1975.

*Ο Βυζαντινός Ναός Αγίων Θεοδώρων. Περιοδικό Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως “Γνωριμία” τ: 5 σελ. 5-7, τ. 6 σελ. 3-4.

Γεραγά Κώστα:*Αναμνήσεις εκ Θράκης 1920-1922. Αθήναι 1925.Γερμίδη Αγγέλου:*Έβρος. Ο ποταμός της Θράκης, Θεσσαλονίκη 1974.

Γεωργαντζή Πέτρου:*Η Μητρόπολις Τραϊανούπολεως και αι επισκοπαί αυτής. Ξάνθη 1981.

Γιαννόπουλου Φιλίππου:*Διδυμότειχο. Ιστορία ενός Βυζαντινού οχυρού. Αθήνα 1989.

Γιαννόπουλου Χρήστου:*Το Πραγγίον του Ν. Έβρου. “Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού” 30 (1964) 345-409.

Γκίκα Γιάννη:*Κάστρα-Ταξίδια. Στην Ελλάδα του θρύλου και της Πραγματικότητας, τ. Β’. Αθήναι 1981.

Διόδωρου Σικελιώτου:*Βιβλιοθήκη ιστορική.Δραγούμη Ίωνος:*Σαμοθράκη. Αθήνα 1985.

Ευθυμιάδη Απ., Καμαριανακη Ευ., Παπαράλλη Δημ.:*Η Θράκη και ο Έβρος. Αλεξανδρούπολη 1974.

Ευθυμίου Γρηγορίου:*Διάφορα Όστρακα εκ Δορίσκου. “Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού” 19 (1954) 150-153.

*Ο Κιοπέκ Μπέης Διδυμοτείχου. “Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού” 19 (1954) 153-160.

*Η Παιδεία εν Διδυμοτείχω κατά την Τουρκοκρατίαν. “Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού” 20 (1955) 145-212. 21 (1956) 25-64.

*Το Διδυμότειχον κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. “Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού” 22 (1957) 349-378.

Ευσταθίου Γεωργίου:*Τα αρχαία Θρακικά Άβδηρα. “Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού” 29 (1963) 3-32.

Ζεγκίνη Ευστρατίου Χ:*Ο Μπεκτασισμός στη Δ. Θράκη. Θεσσαλονίκη 1988.

Ηροδότου:*Ιστορίαι. Αθήνα 1955.

Θράκη:*Πολιτισμικός Οδηγός, έκδοση Κοινωφελούς Ιδρύματος ΕΤΒΑ, EOT και ΕΟΜΜΕΧ. Αθήνα 1988.

Θωμόπουλου Θεόδωρου:*Η αυτοδιοίκηση στη Μαρώνεια, θεσμός του θρακιώτικου λαϊκού δικαίου, “Θρακική Επετηρίδα” 1 (1980) 169-204.

Ιωαννίδη Στέφανου:*Τα Άβδηρα και ο Δημόκριτος. Αθήνα 1965.Κασάπη Βαγγέλη (Κρίτων):*Στον κόρφο της Γκύμπρενας. (Χρονικό Εθνικής Αντίστασης στον Έβρο). Αθήνα 1977.

Καψή Αντωνίου:*Ο Ελληνισμός της Θράκης κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους (146 π.Χ.-330 μ.Χ.). Αθήναι 1963.Κλήμη-Παναγιωτοπούλου Σοφίας:*Στο δέντρο του ερημίτη. Πάτρα 1980.

Κοντού Πασχάλη:*Το Λαογραφικό Έθιμο του Μπέη στο Διδυμότειχο, Εφημερίδα “Ελεύθερη Θράκη” 19-2-1988.

Κουρκουτίδου-Νικολάου Ευτυχίας:*Το σπήλαιο των Αγίων Θεοδώρων. “Πρακτικά πρώτου διεθνούς Συμποσίου για τις Θρακικές Σπουδές. “Βυζαντινή Θράκη”. Πρόσωπο και χαρακτήρας. 279-302. Άμστερνταμ 1989.

Κουρτίδη Κωνσταντίνου Γ.:*Άπαντα τ. Α’. Θεσσαλονίκη 1908.*Ιστορία της Θράκης τ. Α. Αθήναι 1932.*Τα Αρχαία Ελληνικά Μυστήρια, Αθήναι 1934.*Η Γκίμπρενα. “Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού” 4 (1937-1938) 49-51.

*Μονή Δαδιάς, “Θρακικά” 10 (1939) 29-34.*Κορνοφωλέα και η Μονή Κορνοφωλέας. “Θρακικά” 13 (1942) 218-222.*Η Θράκη και οι κάτοικοι αυτής, “Θρακικά” 26 (1955) 79-96.

Κρανιώτη Λυδίας:*Στρύμη. Μια Θασίτικη αποικία. “Αρχαιολογία” 13 (1984) 65-70.

Κυριακίδη Στίλπωνος:*Περί την ιστορίαν της Θράκης. Θεσσαλονίκη 1960.

Λέμαν Κάρολου:*Σαμοθράκη, “Θρακικά” 23 (1957) 215-287.Λιάπη Αντώνη:*Οι Πομάκοι μέσα στο χρόνο, “Θρακική Επετηρίδα” 4 (1983) 1-44.

Μανάκα Δημητρίου:*Εσνάφια-ρουφέτια (συντεχνίαι) Διδυμοτείχου. “Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού” 20 (1955) 139-144.

*Κιρτζαλήδες, Πομάκοι, Αγριάνοι, Νταγλήδες και Κιζιλμπάσηδες, οικούντες πέριξ του όρους Ροδόπης. “Θρακικά” 22 (1957) 334-336.

Μανικά Δημητρίου:*Συλλογή αφηγήσεων, θρύλων, παραδόσεων και ιστορικών γεγονότων Διδυμοτείχου, “Θρακικά” 37 (1963) 12-93.

Μάτσα Δημήτρη:*Σαμοθράκη. “Αρχαιολογία” 13 (1984) 35-43.

Μέγα Γεωργίου Α.:*Ελληνικοί εορταί και έθιμα της Λαϊκής λατρείας. Αθήναι 1963.

Μελίρρυτου Μ.:*Περιγραφή ιστορική και γεωγραφική υπ’ εκκλησιαστικήν έποψιν της θεοσώστου επαρχίας Μαρωνείας. “Θρακική Επετηρίδα” 1 (1980) 47-112.

Μορφακίδη Μόσχου:*Τα Ισπανικά Άβδηρα, “Θρακικά Χρονικά” 39 (1984) 86-111.

Μπακαλάκη Γεωργίου:*Αρχαιολογικές έρευνες στη Θράκη(1959-1960). Θεσσαλονίκη 1951.

Μπακιρτζή Χαραλάμπους:*Η αρχαιολογική έρευνα των παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών μνημείων στη Θράκη. Συμπεράσματα και προοπτικές. “Πρακτικά Συμποσίου ΙΜΧΑ. Η ιστορική αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη Θράκη” σσ. 175-185. Θεσσαλονίκη 1988.

Ορλάνδου Αναστασίου Κ.:*Τα Βυζαντινά Μνημεία της Βήρας. “Θρακικά” 4 (1933) 3-34.

Ουράνη Κώστα:*Ταξίδια. Ελλάδα. Αθήνα (χωρίς χρονολογία).*Ταξίδια. Από τον Ατλαντικό στη Μαύρη θάλασσα. Αθήνα (χωρίς χρονολογία).

Παναγιωτίδη Μαρία:*Οι τοιχογραφίες της Παναγίας Κοσμοσώτειρας στη Βήρα. “Πρακτικά πρώτου διεθνούς Συμποσίου για τις Θρακικές Σπουδές “Βυζαντινή Θράκη”. Πρόσωπο και χαρακτήρας. 457-484. Άμστερνταμ 1989.

Παναγιωτόπουλου Ι.Μ.:*Ελληνικοί Ορίζοντες. Αθήνα 1982. Πανσαμοθρακική Εστία Αθηνών: Σαμοθράκη: Το νησί των Καβείρων. Αθήνα 1984.

Παντού Παντού:*Ιστορικαί τοπογραφίαι του Νομού Ξάνθης. “Θρακικά Χρονικά” 32 (1975-1976) 3-26.

Παπαγεωργίου Σοφή Ν.:*Σαμοθράκη. Αθήνα 1982.

Παπαζώτου Θανάση:*Προανασκαφικές έρευνες στο Παπίκιον όρος. “Θρακική Επετηρίδα” 1 (1980) 113-152.

Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Καλλιόπης:*Ελληνικά Προξενεία στη Θράκη, τ. Β’ Δ. Θράκη. Αθήνα 1977. *Σελίδες Ιστορίας, Θράκη 1870-1886. Αθήνα 1984.

Παπασταμίου-Μπαμπαλίτη Χρήστου:*Λαογραφικά Σουφλίου. “Θρακικά” 41 (1967) 84-110.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρου:*Τα κάστρα της Θράκης. Έμμετροι Βυζαντινοί θρύλοι. “Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού” KB (1957) 246-254.

*Θρακικές Εκπομπές του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών κατά τα έτη 1952-1955. “Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού” 31 (1965) 65-208.

Παραδείση Αλεξάνδρου:*Φρούρια και κάστρα της Ελλάδας. Αθήνα 1976.

Παρασκευαΐδη Μίλτη:*Η Παραδοσιακή Σαμοθράκη, “Θρακική Επετηρίδα” 4 (1983) 159-230.Πεντάζου Ε. – Σαρλά Πεντάζου Μ.:*Μουσείο Κομοτηνής. Αθήνα 1986.

Πετροχείλου Άννας:*Τα σπήλαια της Ελλάδας. Αθήνα 1984.Ποιμενίδη Αγγέλου:*Ιστορικά και αρχαιολογικά θέματα γύρω από την Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη 1963.Προκοπίου:*Περί κτισμάτων (εκδ. Παν/μίου Χάρβαρντ) 1961.

Ράνσιμαν Στήβεν:*Ιστορία των Σταυροφοριών τ. Γ, Αθήνα 1979.

Ράπτη Νικολάου:*Το Διδασκαλείο και η Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης. Αλεξανδρούπολη 1978.

Ροδόοινου Ν.:*Ολίγα περί της Μητροπόλεως Λιτίτσης. “Θρακικά” 12 (1939) 94-102.Ρούσσα Άνθιμου, Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως:*Το εκκλησιαστικό Μουσείο και οι παλαιές εκκλησίες. Αλεξανδρούπολη 1978.

Ρωσσίδη Αντώνη:*Ο Θρακικός Ελληνισμός στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821. “Αρχείον Θράκης” 39 (1976) 209-240.

Σαμοθράκη Αχιλλέως:*Ιστορία της Θράκης τ. Α’. Θεσσαλονίκη 1939.*Λεξικόν Ιστορικόν και Γεωγραφικόν της Θράκης. Αθήνα 1963.

Σίνου Στεφάνου:*Η Βήρα κατά τους Βυζαντινούς και Μεταβυζαντινούς χρόνους. Εισήγηση στο Πρώτο Διεθνές Συμπόσιο για τις Θρακικές Σπουδές “Βυζαντινή Θράκη” Πρόσωπο και χαρακτήρας. Κομοτηνή 1987.

Σιμόπουλου Κυριάκου:*Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα τ.Γ1′ Αθηνα 1975.

Σκαρλατίδου Εύης:*Ανασκαφές στην αρχαία Πλωτινούπολη. “Πρακτικά Συμποσίου ΙΜΧΑ. Η ιστορική αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη Θράκη”, Θεσσαλονίκη 1988 σσ. 109-125.

Σπαθάρη Ιωάννη:*Η Δυτική Θράκη κατά τον Εβλιγιά Τσελεμπήν περιηγητήν του XVII αιώνος, “Θρακικά” 4 (1933) 57-64 και 5 (1934) 179-217.

Σπανού Κώστα:*Η Θράκη και η Μακεδονία κατά τον Γάλλο Robert de Dreux. “Θρακικά Χρονικά” 34 (1978) 100-109.

Ταμβακίδη Αδαμαντίου:*Συμβολή της Θράκης εις την Επανάστασιν του 1821. “Θρακικά” Παράρτημα Γ’ τόμου (1931) 41-48.Τανταλίδη Ηλία:*Βίος Στεφανου Καραθεοδωρή. Κωνσταντινούπολη 1968.

Τολίδη Γεωργίου Ν.:*Ο Βασιλεύς Κάρολος 12ος και η εξορία του υπό των Τούρκων στο Διδυμότειχον. Εκδ. Β’. Αθήνα 1980.

Τρεμόπουλου Κώστα:*Η Κομοτηνή και οι αρχαιότητες της περιοχής της. Εκ. Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής. Κομοτηνή 1968.

Τριαντάφυλλου Διαμαντή:*Τα μεγαλιθικά μνημεία της Δυτικής Θράκης, “Θρακικά Χρονικά” 36 (1980-1981) 61-69.*Επιτύμβια επιγράμματα νεωτέρων χρόνων από το χώρο της Θράκης, “Θρακική Επετηρίδα” 2 (1981) 341-387.*Το ιστορικό της αρχαιολογικής έρευνας. “Αρχαιολογία” 13 (1984) 8-9.*Άβδηρα. Ιστορικά στοιχεία. “Αρχαιολογία” 13 (1984) 27-34.*Δοκιμαστική ανασκαφή στα Ρίζια του Έβρου. “Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη” 1 (1987) 487-497.

Τσατσοπούλου-Καλούδη Τζένη:*Η Αιγαιακή Μεσημβρία. “Αρχαιολογία” 13 (1984) 59-64.

Τσιτσώνη Χρήστου:*Σάπαι. “Θρακική Επετηρίδα” 2 (1981) 255-339.Τσονίδη Τάκη:*Η Ορεστιάδα μας. Αθήνα 1980.*Το Γένος Καραθεοδωρή. Ν. Ορεστιάς 1989.

Φωτέα Παναγιώτη:*Οι Κιζιλμπάσηδες και τα δρώμενα τους στα ορεινά της Ροδόπης. Περιοδικό “Ευθύνη”. Αύγουστος 1977 421-424.

Φωτούδη Απόστολου:*Θρακιώτικα, λαογραφικά, Ηθογραφικά και άλλα. Κομοτηνή 1981.

Χιδίρογλου Παύλου:*Οι Έλληνες Πομάκοι και η σχέση τους με την Τουρκία. Έκδοση Β’. Αθήνα 1989.

Βιβλιογραφία για την Ξάνθη

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Ε. –ΚΕΜΑΝΕΤΖΗ, ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ Β.: Οδοί και τοπωνύμια της Ξάνθης, ΠΑΚΕΘΡΑ, Ξάνθη 2003 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Β.-ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ Σ.: Μοδίστρες και μοδιστρική στην Ξάνθη, ΠΑΚΕΘΡΑ-ΔΕΑΞ, Ξάνθη 2006

_______: Ξάνθη, γλυκυτάτη μητριά, ΠΑΚΕΘΡΑ-ΔΕΑΞ, Ξάνθη 2007

_______: Σαμακώβ, το μονηστεφές Πέραν των Ξανθίων, ΠΑΚΕΘΡΑ-ΔΕΑΞ, Ξάνθη 2007

AΛΤΣΙΖΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ: Οι γιακάδες και ο κάμπος της Ξάνθης, Αγροτική Τράπεζα, Αθήναι 1941

ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΑΘ. : Ιωακείμ Σγουρός, Μητροπολίτης Ξάνθης και αι αποφάσεις της Δημογεροντίας, Θεσσαλονίκη 1968

_______: Αι επί Τουρκοκρατίας Δημογεροντίαι. Η Δημογεροντία Ξάνθης, Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1973

ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ Π. Α. : Συμβολή εις την ιστορίαν της Ξάνθης, Ξάνθη 1976

_______: Τα χάνια της Ξάνθης και η συμβολή τους στη διαμόρφωση της πόλης, Θρακικά Χρονικά, τεύχος 38, Ξάνθη 1983

_______: Εθνικοί και εκκλησιαστικοί αγώνες των Ελλήνων της Ροδόπης (1864-1872), Ξάνθη 1980 ΔΩΡΟΒΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Η μοναδικότητα του χώρου της Ξάνθης, Αρχαιολογία, τεύχος 13, Αθήνα 1984

EΞΑΡΧΟΥ ΘΩΜΑΣ: Ξάνθη, ματιά στο χτες της πόλης μέσα από φωτογραφίες, ΠΑΚΕΘΡΑ, Ξάνθη 1997

_______:Δέκα πέντε μήνες μιας πόλης Ιαν. 1940-Απριλ. 1941, ΠΑΚΕΘΡΑ, Ξάνθη 1999

_______: Καπναποθήκη του Οθωμανικού μονοπωλίου (regie) στην Ξάνθη, ΠΑΚΕΘΡΑ, Ξάνθη 1999 _______: Ξάνθη, καπνοβιομήχανοι 1918-1978, ΠΑΚΕΘΡΑ, Ξάνθη 1999 _______: Τα αρχοντικά της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, ΔΕΑΞ, Ξάνθη 1999 _______: Εφτά χρόνια μιας πόλης: Ξάνθη, 1933-1939, ΠΑΚΕΘΡΑ, Ξάνθη 2000 _______: Οι Εβραίοι στην Ξάνθη, ΠΑΚΕΘΡΑ, Ξάνθη, 2001 _______: Ξάνθη, Δέκα μονογραφίες, ΠΑΚΕΘΡΑ, Ξάνθη, 2001

_______: Οι Ηπειρώτες στην Ξάνθη, Αδελφότης Ηπειρωτών Νομού Ξάνθης, Ξάνθη 2002

_______: Νησίδες Πόλεως Ξάνθης 1, ΠΑΚΕΘΡΑ, Ξάνθη 2002

_______: Ξάνθη, 1941-1944, Όμηροι Βουλγαρίας, ΠΑΚΕΘΡΑ, Ξάνθη 2002

_______: Νησίδες Πόλεως Ξάνθης 2, ΠΑΚΕΘΡΑ, Ξάνθη 2003

_______: Ξάνθη, Εμπορικό Κέντρο, Τελεία+Παύλα, Ξάνθη, 2006

ΖΑΛΙΜΙΔΗΣ Σ. : Ξάνθη, Ξάνθη 1959 ΖΑΡΚΑΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Τα χάνια της Ξάνθης, Θρακικά Χρονικά, τεύχος 37, Ξάνθη 1982

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Πορεία Αντίθετα. Η σύγκρουση για την προστασία της Παλιάς Ξάνθης, ΠΑΚΕΘΡΑ, Ξάνθη 2005

IΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ): Λεύκωμα αναμνηστικό για τα πεντάχρονα της Φιλοπροόδου Ενώσεως Ξάνθης, Ξάνθη 1950

_______: Στοιχεία από την Εκπαιδευτική Ιστορία της Ξάνθης, Θρακικά Χρονικά, τεύχος 31, Ξάνθη 1974

_______: Ένας επαγγελματικός οδηγός του 1910-1911, Θρακικά Χρονικά, τεύχος 32, Ξάνθη 1975-1976

_______: Ξάνθη 1870-1910. Εικόνες και μαρτυρίες από την ιστορία της, Eκδόσεις Χ. Καμπουρίδη, Ξάνθη 1978

_______: Ξάνθη, περίοδοι δημιουργίας και ακμής 1870-1940, Θρακική Επετηρίς, τεύχος 1, Κομοτηνή 1980

_______: Ξάνθη, περίοδοι ακμής κατά τα τελευταία εκατό χρόνια, Αρχαιολογία, τεύχος 13, Αθήνα 1984

_______: Κανονισμός της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ξάνθης, Θρακικά Χρονικά, τεύχος 40, Ξάνθη 1985

_______: Η Ελληνική Δημογεροντία και τα εκπαιδευτήρια της Ξάνθης κατά τα πρώτα χρόνια του ελεύθερου βίου της πόλης (1920-1926) Θρακικά Χρονικά, τεύχος 42, Ξάνθη 1988

_______: Ξάνθη 1870-1940. Εικόνες και μαρτυρίες από την ιστορία της, Ξάνθη 1990

_______: Βαρταλαμίδι, με κείμενα για τον πολιτισμό της Ξάνθης, Δήμος Ξάνθης, Ξάνθη 1994

ΚΟΥΝΗ Ε.-ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Β.-ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ Σ.: Ο Λευτέρης Κουνής και η κοσμηματογραφία στην Ξάνθη, ΠΑΚΕΘΡΑ-ΔΕΑΞ, Ξάνθη 2005

ΚΟΨΙΔΗΣ ΡΑΛΛΗΣ: Ξάνθη περιγραφή ενός ταξιδιού, Θρακικά Χρονικά 19, Ξάνθη 1965 _______:Περί Ξάνθης, Ζυγός, τεύχος 8, Αθήνα 1974

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΙΛΠΩΝ : Περί την ιστορίαν της Θράκης, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1960

ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. : Περιηγήσεις. Ξάνθη-Άβδηρα-Μπουλούστρα-Γενιτζέ, Δελτίο Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τεύχος 6, Αθήνα 1906

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Η Παλιά Πόλη της Ξάνθης φωτογραφημένη σε ταχυδρομικά δελτάρια, ΠΑΚΕΘΡΑ-ΔΕΑΞ, Ξάνθη 2004 _______: Η πόλη της Ξάνθης ως δημιούργημα του ελληνικού κοινοτισμού, “Νέα Κοινωνιολογία”, Τεύχος 38, Αθήνα 2004

_______: Μαστοριά και μεράκι στην παλιά Ξάνθη, ΠΑΚΕΘΡΑ-ΔΕΑΞ, Ξάνθη 2005

_______: Αγγελοφύλακτος Ξάνθη, Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και Περιθεωρίου, Ξάνθη 2007

_______ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ): Ξάνθη. Η πόλη με τα χίλια χρώματα,ΠΑΚΕΘΡΑ, Δήμος Ξάνθης, Ξάνθη 2008

_______: Σπίτια της Ξάνθης, Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και Περιθεωρίου, ΔΕΑΞ,Ξάνθη 2009 ΜΕΛΚΙΔΗ Χ. ΧΡΥΣΑΚοινωνικές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στην πολεοδομική εξέλιξη της Ξάνθης κατά την Οθωμανική περίοδο, Θρακικά Χρονικά, τεύχος 38, Ξάνθη 1983

_______: Παρατηρήσεις πάνω στον πολεοδομικό χάρτη του παραδοσιακού οικισμού της Ξάνθης, Θρακικά Χρονικά, τεύχος 43, Ξάνθη 1994

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Μία υπόθεση στο Ιεροδικείο της Ξάνθης, Σπανίδης, Ξάνθη 2002 ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, Μητροπολίτης Ξάνθης: Πρακτικά Δημογεροντίας Ξάνθης, Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και Περιθεωρίου, Ξάνθη 2006

ΠΑΝΤΟΣ Π. Α. : Ιστορική τοπογραφία του Νομού Ξάνθης, Θρακικά Χρονικά, τεύχος 32, 34, Ξάνθη 1975-1976, 1978

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Α. -ΚΟΛΟΚΥΘΑ Μ. : Παλιά Ξάνθη. Μία έρευνα στα κοινωνικά, οικονομικά χαρακτηριστικά και την πολεοδομική οργάνωση του χώρου, Θρακικά Χρονικά, τεύχος 41, Ξάνθη 1986

ΡΟΥΚΟΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΩ: Οι καπναποθήκες της Ξάνθης, Θρακικά Χρονικά, τεύχος 45, Ξάνθη 1991

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ: Ξανθιώτικο Καρναβάλι, Θρακικές Λαογραφικές Γιορτές, Σαράντα χρόνια 1966–2004, ΠΑΚΕΘΡΑ-ΔΕΑΞ, Ξάνθη 2005

ΤΣΙΓΑΡΑΣ Γ. : ΟΙ εκκλησίες της Ξάνθης, Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και Περιθεωρίου, Ξάνθη 2005

_______: Θρησκευτικά μνημεία στο Νομό Ξάνθης, Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και Περιθεωρίου – Μουφτεία Ξάνθης, Ξάνθη 2005 Περιοδικά Θρακικά Χρονικά, Ξάνθη 1962 – 1992 Περί Θράκης, ΠΑΚΕΘΡΑ, Ξάνθη 2001 – 2006 Φορολογική και Θρακική Προσέγγιση, Ξάνθη 1992

1. Ολοκληρωμένες Παρουσιάσεις

Παλιές εκδόσεις

Θρακική Επετηρίς (Θρακική Αδελφότης, 1897)

Η Δυτική Θράκη και οι Βούλγαροι (Σ. Κυριακίδου, 1919)

Λεύκωμα Θράκης-Μακεδονίας (1932)

Γενικός Οδηγός Νομού Ροδόπης 1934-1936 Α. Μισένζη)

Θράκη, το Διαμάντι της ‘Ελλάδας (Τ. Ακρίτα, 1949)

Το Σουφλί Εστία Λαϊκών Τεχνών και Παραδόσεων (Π. Παπαχριστοδούλου, 1953)

Αι εν Θράκη Συντεχνίαι των Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατίαν (Ε. Βουραζέλη- Μαρινάκου, 1950)

Γενικός Οδηγός Επαρχίας Ξάνθης 1934-1936 (Α. Μισένζη)

Η Θράκη υπό την Ελληνικήν Διοίκησιν (Δ. Σβολόπουλου, 1922)

Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική της Θεοσώστου Μητροπόλεως Μαρωνείας (Ν. Μελιρρύτου, 1871) και σε pdf

Κ.Γ.Κουρτίδου, Η Ιστορία της Θράικης, 1932.

Annuaire Oriental Du Commerce 1895

Η Θράικη και αι Σαράντα Εκκλησίαι (Μελισσηνού Χριστοδούλου, 1897)

Θρακικαί Σκηναί ( Σ. Σαραντίδου, 1891) 3.4 ΜΒ

Ιστορία

Θράκη (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 1994 )

Προσφορά των Θρακών στους Αγώνες του ‘Εθνους (Θ. Κυρκούδη)

Η Απελευθέρωσις της Αν. Θράκης τον Ιούλιον 1920 … (Αγ. Γερμίδη, 1972)

H Προσφορά Θρακών Εκπαιδευτικών στα Γράμματα και το ‘Εθνος (Μ. Κούκου, 1996)

Τα ‘Αβδηρα Ξάνθης στα Χρόνια της Τουρκοκρατίας (Θ. Μουσόπουλου, 1987)

Αγώνες της Θράκης για Ελευθερία (Θ. Μουσόπουλου, 1987)

Περί την Ιστορίαν της Θράκης (Σ. Π. Κυριακίδου, ΙΜΧΑ)

Πράξεις που Υπογράφηκαν στη Λωζάννη το 1923

Δημόκριτος ο Αβδηρίτης (Θ. Μουσόπουλου, 1983)

Ιστορία της Τραϊανούπολης (Θ. Κυρκούδης)

Tο Ανατολικό Ζήτημα … (Β. Προφυλλίδης, 1993)

Άβδηρα, γη του κάλλους και του στοχασμού(Θ. Μουσόπουλου, 1998)

Αθλητικοί αγώνες στη Θράκη … (Ε. Αλμπανίδη, 1998)

H Θράκη κατά τους 10ο-12ο Αιώνες (Χ. Κυριαζόπουλος, 2000)

Ψηφίδες από τη Θράκη του Χτες (Π. Σ. Αθανασιάδης, 2003)

Παπίκιον Όρος – Αρχαιολογικός Οδηγός (2001)

Η Θράκη και ο Έβρος (Α. Ευθυμιάδου, 1971)

Αναμνήσεις από την Απελευθέρωσιν της Κομοτηνής (Λ. Τσαιλά, 1979) 0.6 ΜΒ

Αναμνήσεις

Σερντιβάν ( Μορφωτικός Όμιλος Μάνδρας)

Ξάνθη 1870-1940 Εικόνες και Μαρτυρίες από την Ιστορία της, Α’ (Σ.Ιωαννίδη)

Ξάνθη 1870-1940 Εικόνες Και Μαρτυρίες Από Την Ιστορία Της Β’ (Σ.Ιωαννίδη)

Κειμήλια από την Ανατολική Θράκη και την Ανατολική Ρωμυλία (ΠΟΘΣ)

Επαγγέλματα και Επαγγελματίες της Ξάνθης 1910 – 1911 (Σ. Ιωαννίδη)

Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Βρυσικών (2000)

Εν Σαράντα Εκκλησίαις (Ι. Γιαννακοπούλου, 1994)

Σ. Αντωνιάδη: Απομνημονεύματα σε Συσχετισμό με Γεγονότα 1889-1975

Δ. Παπουλιά, Μέση Ψαθιά-Βερώνη-Εύανδρο, 2002

Ο. Πατέλη, Η σχολική ζωή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σουφλίου την περίοδο 1937-1940, Πτυχιακή εργασία, ΠΤΔΕ, 2004 2769 KB

Ερανίσματα από το Κόσμιο, ΔΕΠΑΚ, 2005

H Κομοτηνή του παρελθόντος, Σ. Κουτλογεωργίου, 2006

Ρωμηοί Φαρμακοποιοί στην Κωνσταντινούπολη, Θ. Κυρκούδη, 2009 7.4ΜΒ

Σύγχρονες Εκδόσεις

Στα Βήματα του Ορφέα (Μ. Κούκου, 1991)

Η Κομοτηνή και η Περιοχή της (Α. Λιάπης , M.O.K. )

Έβρος, το Τελευταίο Οχυρό (Θ. Κυρκούδη)

Πρακτικά Προσυνεδριακής Ημερίδας 1ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Θρακών

Πρακτικά 3ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Θρακών

Οι Ιδιωτικές Επενδύσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Σ. Καμπέλη, 1999)

Θράκη, Συνιστώσες του Μειονοτικού Προβλήματος (Ζ. Μέκου, 1995)

Ποδιές της Λαογραφικής Συλλογής του ΔΠΘ(ΔΠΘ, 1999)

Λαογραφική Συλλογή του ΔΠΘ (ΔΠΘ, 2000)

Η Θρησκευτική Ελευθερία των Μουσουλμάνων … (Σ. Μηναϊδη, 1989)

Ιστορία της Φαρμακευτικής στη Θράκη (Θ. Κυρκούδης, 1996)

“Θράκη 2000”, Οδηγός Έκθεσης (Βουλή των Ελλήνων)

Η Προσωπικότητα της Μουσουλμάνας Γυναίκας … (Κανακίδου 1996)

Δημόσιοι Απαγχονισμοί (Δ.Π.Δούκας, 2001)

Μορφές Λαϊκού Πολιτισμού στη Θράκη …. (Δ. Βραχιόλογλου, 2000)

Παλιννόστηση και Κοινωνικός Αποκλεισμός (Μ. Βεργέτη, 2003)

Γράφει ο … Χ. Κηπουρός

Α. Βεργόγιαννη, Μαζικός ή Εναλλακτικός Τουρισμός. … Ν. Ροδόπης , 2004 753 ΚΒ

Μ. Βαρβούνη, Η Λαογραφική φυσιογνωμία του Δήμου Αιγείρου, 2004

Το Μυστικό του (Χ. Κηπουρός, 2005) 940 ΚΒ

Ιατροί και Ιατρική στη Θράκη (Θ. Κυρκούδης, 2005)

“Η Κομοτηνή και ο ευρύτερος χώρος”, Πρακτικά Συνεδρίου ΕΠΕΚ, 2006

“Σπάστε τη σιωπή”, (Ε. Στυλιανίδη, 1997)

Από τη Μαρίτσα στον Έβρο (E. Αυδίκος) 10.5ΜΒ

2. Βιβλιογραφία

Συλλογή Αϊβαλιώτη

Βιβλιογραφία για Παραδοσιακό Πολιτισμό Θράκης

3. Παρουσιάσεις Εκδόσεων

Ιδού, η Ροδόπη μας (Τ. Κελεσίδη, 2003)

Σουφλίου Εγκώμιον

Εκδόσεις Θρακικού Κέντρου-Εταιρείας Θρακικών Μελετών

Βιβλία για Θράκη από Εκδόσεις “Σπανίδη”

Παρουσίαση Βιβλίων του Ζ. Μέκου

Εκδόσεις από Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου

Περιοδικό ‘Ενδοχώρα’

Περιοδικό ‘Θρηϊκιος Άνεμος’

Βιβλιοπαρουσίαση

Οι Σαρακατσάνοι της Θράκης (καθ. Δ. Μαυρόγιαννη)

Διαβαλκανικά Ιστορικά Δοκίμια (καθ. Ι. Παπανδριανού)

Σχέσεις Χριστιανών και Μουσουλμάνων στην Ελληνική Θράκη (Σταύρου Δ. Γουδελή)

Συμβολή Εις Την Ιστορίαν Της Ξάνθης (Πέτρου Α. Γεωργαντζή 1976)

Βιβλία για Θράκη από Εκδόσεις “Ερωδιός”

Ν. Δεσύλλα, “Θράκη, Χρώματα και Αποχρώσεις”(link)

Νόστιμος Έβρος (Αγγέλλα Γιαννακίδου, 2001)

Θράκης Προβληματισμοί στο κατώφλι του 21ου Αιώνα (Π. Σγουρίδη, 2000)

Θράκες, Ιφ. Βαμβακίδου, 2003

Σύνδεσμοι (links)

Περιοδικά για Θράκη από Εκδόσεις “Ορφικός” (link)

Αναζήτηση Βιβλιογραφίας για Θράκη απο το Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ (link)

‘Αναζήτηση Βιβλιογραφίας για Θράκη απο το Αmazon.com (link)

Η Δυτική Θράκη και οι Μουσουλμάνοι (Σ. Σολταρίδη) (link)

Σύνδεση με τη βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ. (link)

Σύνδεση με τη βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. (link)

Βιβλιογραφία για τον Έβρο

Ακρίτας Τάκης: Θράκη (Αρχαία και σύγχρονη ζωή). Αθήνα 1968

Αποστολίδης Μυρτίλος: Συμβολή Θρακών εις την Επανάστασιν. Θρακικά, τ.20, σελ. 208-209.

Αποστολίδης Φώτιος: Κωστής Ιγνάτογλους. Θρακικά παρ. Γ’ τ., σελ. 245-246

Αρχείού Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού (ΑΘΛΓΘ) ή Αρχείο Θράκης. Αθήναι: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1934 και εξής (39 τ.)

Αφιέρωμα εις τα 150 χρόνια από την Επαναστάσεως του 1821. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 1971 (σελ. 93-114 Μαμέλης Γεώργιος: H προσφορά των Θρακών εις την επανάστασιν του 1821)

Βακαλόπουλος Απόστολος: Ιστορία του νέού Ελληνισμού. Θεσσαλονίκη, τ.5 (1980), σελ. 515-524

Βακαλόπουλος Απόστολος: Τα Ελληνικά στρατεύματα του 1821. Οεσσαλονίκη, 1948, σελ 54.

Βαφείδης Νικόλαος: Συμβολή Θρακών εις την Επανάστασιν. Θρακικά, τ. 17, σελ. 436-438.

Βελανιδιώτης Ιεζεκιήλ: Η εθνική Επανάστασις του 1878 και ο Θράξ Επίσκοπος Κίτρους Νικόλαος. Αρχείο Θράκης τ.4, σελ. 200-206.

Βουρνάς Τάσος: Σύντομη ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Αθήνα: Ωκεανίδα, 1983 σελ. 58

Γερμίδης Αγγελος: Η απελευθέρωσις της Ανατολικής Θράκης τον Ιούλιον του 1920 και η δραματική εγκατάλειtμίς της τον Οκτώβριο του 1922: Γραμμένη για τα 50χρονα από το χαλασμό του 1922. Β’ έκδοση. Θεσσαλονίκη: Θρακική Εστία, 1985.

Γερμίδης Άγγελος: Θράκες Φιλικοί. Ημερολόγιο-Λεύκωμα Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης, τ.2, σελ. 27.

Γεωργαντζής Πέτρος: Αρχαίοι και σύγχρονοι Θράκες. Ήθη και έθιμα των αρχαίων και οι ρίζες των σημερινών Θρακών, Ξάνθη, 1978, σελ. 142

Γιαννακάκης Γεώργιος: Ιστορία της Θράκης από της Αλώσεως. Θρακικά τ. 29, σελ. 207-208

Δαβίσκας Κωνσταντίνος: Ιστορία της Θράκης. Θεσσαλονίκη: SALTO, 1986 σελ. 288

DAKIN DOUGLAS: Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1923. Β’ έκδοση, μετ. Ξανθόπουλος. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1984.

DAKIN DOUGLAS: Μακεδονικός Αγώνας. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1985

Διαμάντης Κωνσταντίνος Αθ. Θράκες Αγωνισταί κατά την Επανάστασιν του 1821 : Α’ Αρχείο Θράκης τ,27, σελ. 5-118

Β’ Αρχείο Θράκης τ. 29 σελ. 5-176 Γ’ Αρχείο Θράκης τ. 30, σελ. 17-64

Διαμάντης Κωνσταντίνος: Οι Θράκες εις την υπηρεσίαν της πατρίδας. Αρχείο Θράκης τ. 27, σελ. 69-87

Δίτομού Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Πάπύρος. Αθήνα, 1965 σελ. 9236 Δοξιάδης Απόστολος: Οι Μοραλήδες της Στενημάχου. Θρακικά παρ. Ι” τ. σελ. 253.

Ευθυμιάδης Απόστολος, Παπαράλης Δημήτριος, Καμαριανάκης Ευάγγελος: Η Θράκη και ο Έβρος: Πρωτοπόροι εις τους αγώνες της φυλής μας, (1861-1920). Αλεξανδρούπολις: Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμορφώσεως Έβρου, 1971, σελ. 535.

Ζεχερλής Σπύρος: Η Θράκη από τους αρχαίούς χρόνούς μέχρι σήμερα. (Ιrncορία-Λαογραφία-Τέχνη-Παράδοση). Θεσσαλονίκη: Παρ. Χατζηαποστόλου, 1976, σελ. 185.

Ημερολόγιο-Λεύκωμα Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης, τ.Ι, 1981 και εξής Θρακικά, Αθήναι: Θρακικό κέντρο, τ. Ι., 1928 και εξής (47 τόμοι). Θρακικά Χρονικά. Ξάνθη: Στέφανος Ιωαννίδης, 19δ0 και εξής

Θρακική Επετηρίδα. Κομοτηνή: Μορφωτικός Όμιλος, 1980 και εξής. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, τ. ΙΓ’, (Νεώτερος Ελληνισμός από το 1833 ως το 1881), σελ: 377-401.

Ιωαννίδης Στέφανος: Ο Μακεδονικός Αγώνας και το κίνημα “αντιστάσεως στην Ξάνθη, μια μαρτυρία. (Ανάτυπο από το Συμπόσιο “Ο Μακεδονικός Αγώνας’: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσού της Αίμου). Θεσσαλονίκη, 1987

Καμπούρογλους Δ. Γρ. : Φάλαγξ Θεσσαλο-Μακεδονοθρακών κατά την Επανάσταση. Θρακικά, τ.16, σελ. 396-399.

Κουκκίδης Κωνσταντίνος: Ιστορικά της προσφάτού ιστορίας της Θράκης. Αρχείο Θράκης, τ. 26, σελ. 330-336

Κουκκίδης Κωνσταντίνος: Ο Αντιβουλγαρικός Θρακικός Αγών. Αρχείο Θράκης, τ.23, σελ. 193-208.

Κούκος Μόσχος: οι Θράκες στους αγώνες του ’21. Θρακική Επετηρίδα, Κομοτηνή τ.2, σελ. 85-161.

Λυκίδης Μιχαήλ: Απαγχονισμοί εν Σαράντα Εκκλησίαις. Θρακικά παρ. Γ’ τ., σελ. 54-55

Μαμέλη Γεωργίού: Η Αδριανούπολις Εθνική έπαλξις και πνευματική εστία επί Τουρκοκρατίας. Θεσσαλονίκη: Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως, 1971, σελ. 17.

Μαμαλάκη Μ.: Ι. Π. Αναμνήσεις Θρακιώτη αγωνιστή από τον αντιβουλγαρικό αγώνα. Αρχείο Θράκης, τ. 26, σελ. 113-123

Μαραβελάκης Μ., Βακαλόπουλος Απόστολος: Προσφυγικαί εγκαταστάσεις

Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια “ο Φοίνιξ”, Δρανδάκη Παύλου, τ.

Μουσόπουλος Θανάσης: Η γη της Θράκης. Θέματα ιστορίας και πολιτισμού. Κομοτηνή: Εκλογή, 1985, σελ. 101

Μουσόπουλος Θανάσης: Θρακικά περιοδικά. Θρακική Επετηρίδα, τ.5 σελ. 229-245

Μπακαλάκης Γεώργιος: Αρχαιολογικές έρεύνες στη Θράκη 1959-1960. Θεσσαλονίκη: Θρακική Εστία, 1961.

Παπαδόπουλος Κάρπος: Απάνθισμα του ιστορικού αγώνας των Ελλήνων. Αθήνα: Παπαζήση, 1979, σελ. 23

Παπαθανάση – Μουσιοπούλου Καλλιόπη: Ελληνικά Προξενεία στη Θράκη. Αθήναι: Λειψία, 1976-1977

Παπαθανάση Μουσιοπούλου Καλλιόπη: Σελίδες Ιστορίας Θράκη 1870 1886. Αθήνα: Πιτσιλάς, χ.χ.

Παπαθανασίου-Μουσιοπούλου Καλλιόπη:Η απελευθέρωση της Δ. Θράκης από το αρχείο του Χ. Βαμβακά. Αθήνα, 1979.

Παπαθανάση – Μουσιοπούλου Καλλιόπη: Τα σπουδαιότερα γεγονότα της Ξάνθης το 1911 από ανέκδοτα έγγραφα του Υποπρόξενου Α. Χαλκιοπούλου. Θρακικά Χρονικά, τ. 41, σελ. 88-92

Παπαχριστοδούλου Περικλής: Ο οικονόμος Χρυσόστομος Χρυσομαλλίδης, “παπαδράκος”, Αρχείο Θράκης, τ.25, σελ. 261-262

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος: Η Θράκη. Αρχείο Θράκης

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος: Η προσφορά του Θρακικού Ελληνισμού

στον απελευθερωτικό Αγώνα 1821-1922. Αθήναι: Εταιρεία Θρακικών Μελετών (αριθ. ΙΙ), 1949, σελ. 23.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος: Η ελληνικότης της Θράκης. Αθήναι: Εταιρεία Θρακικών Μελετών (αριθ. 3), 1945, σελ. 32.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος: Τα χρόνια της Δουλείας. Η φριχτή αγωνία του Ελληνισμού. Ή άνθισις της παιδείας κι η ανάδειξις σπουδαίων Ελλήνων, που υπηρέτησαν πνευματικά το δούλο γένος ως την απελευθέρωση του 1821. Αρχείο Θράκης, τ. 32, σελ. 183-205

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος: Πνευματικοί άνδρες της Θράκης. Αρχείο Θράκης, τ. 32, σελ. 52

Πεγιάδης Λεωνίδας: Οι διωγμοί της Θράκης και η διάσωση της Γέωης.

Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1920 σελ. 58-60

Ρωσσίδης Αντώνιος: Ο αντιβουλγαρικός Αγώνας 1903-1912 στη Θράκη.

Θρακική επετηρίδα, τ.5, σελ. 287-341

Σαμοθράκης Αχιλλέας: Θράκες Φιλικοί. Θρακικά, τ.9, σελ. 423-424

Σαμοθράκης Αχιλλέας: Συμβολή Θρακών εις την επαναστάσιν. Θρακικά, τ.18, σελ. 356-358.

Σαμοθράκης Αχιλλέας: Άγνωστοι σελίδες εκ της συγχρόνου ιστορίας της πόλεως Αίνου. Θρακικά, τ.15, σελ. 151

Σαμοθράκης Αχιλλέας: Γεωγραφικόν και Ιστορικόν Λεξικόν Θράκης.

Αθήναι: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1963 (τ. 28 του Αρχείου Θράκη)

Σεϊτανίδης Δημήτριος: το Σουφλί και η ιστορία του από του 1910 μέχρι του 1950. Αρχείο Θράκης, τ.24, σελ. 233-268

Σπανός Κώστας: Τρείς άγνωστοι Αδριανουπολίτες. Θρακικά Χρονικά τ. 36, σελ. 54-57

Σπανός Κώστας: Θωμάς Σταυρής (1770-;). Θρακικά Χρονικά, τ. 37, σελ. 140-141.

Σπανός Κώστας: Ο Φιλιππουπολίτης αγωνιστής του ’21, Χατζηχρήστος

Παπαγεωργίου, Θρακικά Χρονικά, Ξάνθη, τ. 40, σελ. 100-101.

Στάγκος Ν. – Σαλονικίδης Γ. : Ο Θρακικός Αγών. Αρχείο Θράκης, τ. 27, σελ. 209-279

Ταμβακίδης Αδαμάντιος: Ολίγα περί Θράκης. Θρακικά παρ. γ τ., σελ. 17-23

Ταμβακίδης Αδαμάντιος: Συμβολή της Θράκης εις την Επανάστασιν του 1821. Θρακικά παρ. Γ’τ., σελ. 41-47

Τόζης Γιάννης: Πώς είδε τη σκλαβωμένη Θράκη ο Άγγλος περιηγητής SIR HENRY ΒLΟUΝΤ, Αρχείο Θράκης, τ. 19, σελ. 213

Το Ελληνικό Βιβλίο (1476-1830). ΕΘνική Τράπεζα της Ελλάδος. Αθήνα, 1986. ” Η χάρτα της Ελλάδος του Ρήγα ‘, Βιέννη, 1796-1797.

Τολίδης Γεώργιος Ν.: Η συμβολή της Θράκης στους αγώνες και Θυσίες του Έθνους. Το Μεγάλο Ζαλούφι της Αδριανουπόλεως . Θρακικά, (Β’ σειρά), τ.3 (1980), σελ. 81-112

Τριάρχης Φώτης: Ο νομός Έβρου από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά Θέματα, 1974, σελ. 31

Φιλήμων Ιωάννης: Δοκίμιου παρά της Φιλικής Εταιρείας. Θρακικά, παρ. Γτ., σελ. 16-17.

Φωτούδης Απόστολος: Τα παλληκάρια, Ελεύθερη Θράκη: 1-7/7/81

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βακαλόπουλος Α. Κων/νος: Ιστορία του Βόρειού Ελληνισμού: Θράκη. Θεσ/νίκη, Κυριακίδης 1990

Γεωργίού Βασίλειος: Η σκιά της Άγκυρας πάνω στην Ελληνική Θράκη, Αθήνα 1990

Γιαννόπουλος Φίλιππος: Διδυμότειχο, Ιστορία ενός Βυζαντινού οχυρού. Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, 1989

Κηπουρός Χρήστος: Θράκη, το ένοχο φιλί της Αθήνας. Ρήσος, 1992 Κούκος Μόσχος: Στα βήματα του Ορφέα: Οδοιπορικό της Θράκης. Αλεξανδρούπολη, 1991

Τσονίδης Τάκης: Το γένος Καραθεοδωρή. Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέας Βύσσας, 1989

Βακαλόπουλος Κων/νος: Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως από τη μαρτυρική Θρακική γη στα άγια χώματα της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης 1996

Μαμώνη Κυριακή: Σύλλογοι Ανατολικής Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας. Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 1996

Η μαύρη βίβλος των διωγμών και μαρτύρίων εν Τουρκία Ελληνισμού. Κωνσταντινούπολη: Οικουμενικό Πατριαρχείο, 1919.

Σοϊλεντάκης Νικόλαος: Ιστορία του Θρακικού Ελληνισμού Αθήνα: Πιτσιλάς, 1996

Soustal Peter: Thrakien (Thrake, Rodope, Haimimontos). Ostereich Academie Wissenschaften Wien 1991

Synvet Α: Tables ethnogrphiques de 1α Turquie d’ EuropeParis, 1877 Ψάλτης Σταμάτιος: Η Θράκη και η δύναμις του εν αυτή Ελληνικού στοιχείού. Αθήνα: Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, 1919.

 

Έργα του ΘΚυρκούδη

Η ιστορία μας… Ελιά: Πολιτιστικός Σύλλογος, 1991 και Ενδοχώρα Τ.20/1991

Ανασκαφή Πενταλόφού 1993: Θέση Τρεις Τούμπες, Αλεξ/πολη Εξόπολης τ.1/1994

Τρίγωνο Έβρου ή Τριεθνές: Ξάνθη: Θρακικά Χρονικά τ.46/1992

Η νίκη της Σαμοθράκης. Κομοτηνή: Ενημερωτικό Δελτίο ΔΠΘ τ.3/1992

Ιστορίας της Τραϊανούπολης. Κομοτηνή: Θρακική Επετηρίδα τ.9/1992-4

Ο Μπέης. Αλεξ/πολη. Ενδοχώρα τ.34/1994

Το έθιμο του Αγίού Τρύφωνα στα Δίκαια. Αλεξανδρούπολη: Ελεύθερη Θράκη l-2-1994, σελ. 5-9

Έβρος το τελευταίο οχυρό: περιηγητικός-πολιτιστικός οδηγός του νομοi Θεσσαλονίκη Αιγαίο, 1996

Πλάτη: Αναδρομή στην ιστορία του Τρίγωνο Έβρου

Ιστορία της Φαρμακευτικής στη Θράκη. Αλεξ/πολη Φαρμακευτικός Σύλλογος Έβρου 1996