Βιβλιογραφία για τον Καβάφη (2009)

24grammata.com/ ιστορία της λογοτεχνίας

 Γεωργίου Ελένη / Georgiou Helen
Η Βιβλιογραφία Καβάφη (2001 έως Σήμερα) έχει συνταχθεί από το προσωπικό του Αρχείου Καβάφη (Ελληνόγλωσσα λήμματα) και από τον Peter Jeffreys, επίκουρο καθηγητή στο πανεπιστήμιο Suffolk (ΗΠΑ) και ειδικό ερευνητή του Αρχείου Καβάφη – Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού (μη Ελληνόγλωσσα λήμματα).

Για εργασίες που δημοσιεύτηκαν πριν απο το 2001, ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί την εξαντλητική Βιβλιογραφία Κ.Π. Καβάφη (1886-2000) του Δημήτρη Δασκαλόπουλου (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2003).

Αγγλικά

1.    Barnstone, Willis, editor and translator. “Introduction.” The Complete Poems of Sappho.
Boston: Shambhala, 2009. xxxiii.

2.    Birch, Dinah, ed. The Oxford Companion to English Literature. 7th Ed.
New York: Oxford UP, 2009. 204, 385.

3.    Boletsi, Maria. “The Travels of a Literary Topos: C. P. Cavafy’s ‘Waiting for the Barbarians’ and its Visual Restagings.”
Cavafy Forum, Window to Greek Culture: University of Michigan Department of Modern Greek. June 2009.

4.    Bowersock, G. W. From Gibbon to Auden: Essays on the Classical Tradition.
New York: Oxford UP, 2009, 136-174.

5.    Canning, Richard. Brief Lives: E.M. Forster.
London: Hesperus Press Limited, 2009. 64-65, 86.

6.    Cartledge, Paul. Ancient Greece: A History in Eleven Cities.
New York: Oxford UP, 2009. 6, 156-157, 187-188.

7.    Cavafy, C.P. C.P. Cavafy: Collected Poems (Bilingual Edition). Trans. by Edmund Keeley and Philip Sherrard. Ed. by George Savidis. Forward by Robert Pinsky.
Princeton: Princeton UP, 2009.

8.    Cavafy, C.P. C.P. Cavafy: Collected Poems. Translated with introduction and commentary by Daniel Mendelsohn.
New York: Alfred A. Knopf, 2009.

9.    Cavafy, C.P. C.P. Cavafy: The Unfinished Poems. Translated with introduction and commentary by Daniel Mendelsohn.
New York: Alfred A. Knopf, 2009.

10.    Cavafy, C.P. “It Must Have Been the Spirits.” (An unfinished poem, translated, from the Greek, by Daniel Mendelsohn.)
The New Yorker, January 26, 2009. 28.

11.    Chiasson, Dan. “Man with a Past: Cavafy Revisited.”
The New Yorker 23 Mar. 2009: 70-75.

12.    Corn, Alfred. “A New Cavafy is Born.”
The Gay and Lesbian Review/Worldwide 16.5 (2009): 32-33.

13.    Eliot, Valerie, ed. The Letters of T.S. Eliot, 1922-1925, Volume 2.
London: Faber and Faber, 2009. 338-339, 341, 403, 425.

14.    Estes, John. “The Unorthodox Greek Orthodoxy of Constantine Cavafy.” Mother Tongue Theologies: Poets, Novelists, Non-Western Christianity. Ed. Darren J.N. Middleton.
Eugene, Oregon: Pickwick Publications, 2009. 16-31.

15.    Fragos, Emily, editor. Music’s Spell: Poems About Music and Musicians. Everyman’s Library Pocket Poets.
New York: Alfred A. Knopf, 2009. 186.

16.    Gregory, Eileen. H. D. and Hellenism: Classic Lines. Cambridge Studies in American Literature and Culture.
Cambridge: Cambridge UP, 2009 (Reissue Edition). 3, 46-48, 50-51, 264.

17.    Hirst, Anthony. “Correcting the Courtroom Cat: Editorial Assaults on Cavafy’s Poetry.” Standard Languages and Language Standards: Greek, Past and Present. Ed. Alexandra Georgakopoulou and Michael Silk.
Farnham, Surrey:  Ashgate Publishing Co., 2009. 149-166.

18.    Jeffreys, Peter, ed. The Forster-Cavafy Letters: Friends at a Slight Angle.
Cairo/New York: American University in Cairo Press, 2009.

19.    Kalogeris, George. “The Sensuous Archaism of C.P. Cavafy.”
The Critical Flame 3 (September 2009).

20.    Karampini-Iatrou, Michaela.“Re: ‘Man with a Past’: A Letter in Response to Dan Chiasson’s Article (March 23, 2009).”
The New Yorker. May 25, 2009.

21.    Kazamias, Alexander. “Between Language, Land and Empire: Humanist and Orientalist Perspectives on Egyptian-Greek Identity.” Greek Diaspora and Migration Since 1700. Ed. Dimitris Tziovas.
Surrey: Ashgate Publishing Ltd., 2009. 177-191.

22.    Kermode, Frank. Concerning E.M. Forster.
London: Weidenfeld & Nicolson, 2009. 128-129.

23.    Kelly, Christopher. The End of Empire: Attila the Hun and the Fall of Rome.
New York: W.W. Norton & Company, 2009. 3.

24.    Margaronis, Maria. “Mixing History and Desire.”
The Nation 3/10 August, 2009: 27-30.

25.    Mastor, Andriana. “Offbeat Echolalia: Merrill’s Lessons for the Translator of Cavafy’s Poetry.”
“C. P. Cavafy: The Typography of Desire.” Final Papers from Professor Karen Van Dyck’s course on Cavafy at Columbia University. Cavafy Forum, Window to Greek Culture: University of Michigan Department of Modern Greek. June 2009.

26.    Mewshaw, Michael. “from Between Terror and Tourism: An Overland Trip Across North Africa.”
South Central Review 26.3 (2009): 38-39.

27.    Nikopoulos, James “Cavafy’s Greek (in Translation).”
“C. P. Cavafy: The Typography of Desire.” Final Papers from Professor Karen Van Dyck’s course on Cavafy at Columbia University. Cavafy Forum, Window to Greek Culture: University of Michigan Department of Modern Greek. June 2009.

28.    O’Connor, Patrick. “Last Dances of Attendance.”
The Times Literary Supplement, 4 December, 2009. 16-17.

29.    Pieris, Michalis. “Πάθη/Passions: a latent poetic collection by Cavafy.”
Κάμπος: Cambridge Papers in Modern Greek 17 (2009): 79-104.

30.    Plante, David. “Poems (1935 and later) by Constantine Cavafy.” In Fifty Gay and Lesbian Books Everybody Must Read. Ed. Richard Canning.
New York: Alyson Books, 2009.127-137.

31.    Plante, David. The Pure Lover: A Memoir of Grief.
Boston: Beacon Press, 2009. 31-32, 41, 45, 48, 55-56.

32.    Radisoglou, Alexis. “Ethics from a Slight Angle: Cavafy’s Poetry as Historiographic Metafiction.”
“C. P. Cavafy: The Typography of Desire.” Final Papers from Professor Karen Van Dyck’s course on Cavafy at Columbia University. Cavafy Forum, Window to Greek Culture: University of Michigan Department of Modern Greek. June 2009.

33.    Ricks, David. “Orthographic Standardization of the Modern Greek Classics: Gain and Loss.” Standard Languages and Language Standards: Greek, Past and Present. Ed. Alexandra Georgakopoulou and Michael Silk.
Farnham, Surrey: Ashgate Publishing Co., 2009. 131-147.

34.    Roilos, Panagiotis. C. P. Cavafy: the Economics of Metonymy.
Urbana: University of Illinois Press, 2009.

35.    Smith, Lytton Jackson. “The Translation of Punctuation: An Analysis of Three Poems by C. P. Cavafy.”
“C. P. Cavafy: The Typography of Desire.” Final Papers from Professor Karen Van Dyck’s course on Cavafy at Columbia University. Cavafy Forum, Window to Greek Culture: University of Michigan Department of Modern Greek. June 2009.

36.    Starr, Deborah. Remembering Cosmopolitan Egypt: Literature, Culture, and Empire. Routledge Studies in Middle Eastern Literatures.
New York: Routledge, 2009. 9, 24, 33, 37-39, 42, 61, 82, 103.

37.    Stergiopoulou, Katerina. “Saving the Lacedaimonians: Towards a Translation of Cavafy’s Languages.”
“C. P. Cavafy: The Typography of Desire.” Final Papers from Professor Karen Van Dyck’s course on Cavafy at Columbia University. Cavafy Forum, Window to Greek Culture: University of Michigan Department of Modern Greek. June 2009.

38.    Van Dyck, Karen, et al. The Greek Poets: Homer to the Present.
New York: W.W. Norton and Co., 2009. 440-459.

39.    Van Dyck Karen, Karen Emmerich, and James Nikopoulos, “Introductory Notes.”
“C. P. Cavafy: The Typography of Desire.” Final Papers from Professor Karen Van Dyck’s course on Cavafy at Columbia University. Cavafy Forum, Window to Greek Culture: University of Michigan Department of Modern Greek. June 2009.

40.    Wade, Elizabeth Wildman. “Beyond Biography: Cavafy’s Homoeroticism in Translation.”
“C. P. Cavafy: The Typography of Desire.” Final Papers from Professor Karen Van Dyck’s course on Cavafy at Columbia University. Cavafy Forum, Window to Greek Culture: University of Michigan Department of Modern Greek. June 2009.

Γαλλικά

1.    Coavoux, Sophie. “La figure inversée du criminel dans trois poèmes inachevés de Constantin Cavafy.”
Inverses 9, Dossier: Grèce moderne (juin 2009): 37-49.

2.    Jacquemin, Pierre. Constantin P. Cavafy: De l’obscurité à la lumière ou l’art de l’évocation.
Paris: Riveneuve, 2009.

Ελληνικά

1.    Βασιλειάδη, Μάρθα. «Η μυθολογία του προλεταριακού έρωτα στον Λαπαθιώτη και τον Καβάφη».
Πόρφυρας 132 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2009): 213-225.
Βλ. http://martha-vassiliadi.papagiannakis.org/?page_id=6

2.    Γαλάνης, Γιώργος. Κλεάνθη Γαλάνη. Οι μεγάλοι δημιουργοί του λόγου και της τέχνης: Ν. Καζαντζάκης, Κ. Καβάφης, Όμηρος.
Ηράκλειο: Μύστις, 2009.

3.    Γαραντούδης, Ευριπίδης. «Με τον τρόπο του Κ.Π. Καβάφη» [ποίημα].
Νέα Εστία 1819 (Φεβρουάριος 2009): 202-203.

4.    Georgiou, Helen. Ο μύθος της επιστροφής στη νεοελληνική ποίηση του 20ού αιώνα.
Montréal: Université de Montréal, 2009.
Μεταπτυχιακή εργασία.

5.    Γκίκα, Κατερίνα. «“Τοις Ρωμαίων έμμενε”: εμβλήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη».
Νέα Εστία 1818 (Ιανουάριος 2009): 18-53.

6.    Δάλλας, Γιάννης. «Ολίγο θα τον ξαναγγίξω…». Ύστερα καβαφολογικά.
Αθήνα: Ηριδανός, 2009.

7.    Δημητριάδου, Αθηνά. «Γλυκό του κουταλιού βύσσινο αλά Κ.Π. Καβάφη» στο βιβλίο Μαρκ Κρικ, Η σούπα του Κάφκα: Η παγκόσμια λογοτεχνία σε 17+1 συνταγές. Μετάφραση-επίμετρο Αθηνά Δημητριάδου.
Αθήνα: Μεταίχμιο, 2009. 139-140.

8.    Δρακόπουλος, Αντώνης. «Συγκινήσεις του Μοντερνισμού και η περίπτωση του Καβάφη».
Στον τόμο M. Rossetto, M. Tsianikas, G. Couvalis, M. Palaktsoglou (eds.), Greek Research in Australia: Proceedings of the Eighth Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University, June 2009.
Adelaide: Flinders University Department of Languages – Modern Greek, 2009. 552-561.

9.    Ευσταθιάδης, Γιάννης. «Κ.Π. Καβάφης: οι τέσσερις μουσικές του Αλεξανδρινού».
Poetix 1 (Άνοιξη 2009): 260-265.
Βλ. και Προσωπολατρίες. 30 σπουδές. Αθήνα: Μελάνι, 2012. 9-15.

10.    Ιλίνσκαγια, Σόνια. «Λ. Μαβίλης – Κ.Π. Καβάφης. Σημεία σύγκλισης». «Χαμηλές φωνές» στη λογοτεχνία. Επιστημονικό συμπόσιο (1 και 2 Δεκεμβρίου 2006).
Αθήνα: Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 2009. 37-45.
Και στον τόμο Στην τροχιά του ρομαντισμού. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2008. 113-130.

11.    Ιωακειμίδου, Χριστίνα. «Σύγκριση των τριών εκδόσεων των 154 ποιημάτων του Κ.Π. Καβάφη που επιμελείται ο Γ.Π. Σαββίδης».
Δελτάριο 3 (Άνοιξη 2009): 67-82.

12.    Καβάφης, Κ.Π. 14 Ποιήματα. Εισαγωγή-ανθολόγηση Σάββας Μιχαήλ.
Αθήνα: Νέο Επίπεδο-Εκδόσεις Χειροκίνητο, 2009.

13.    Καβάφης, Κ.Π. Πεσσόα, Φερνάντο. Τα εξαίσια όργανα του μυστικού θιάσου. Εισαγωγή, μετάφραση, ανθολόγηση Γιάννης Σουλιώτης.
Αθήνα: Μεταίχμιο, 2009.

14.    Καργάκος, Σαράντος. Κ.Π. Καβάφης. Η νεώτερη αιγυπτιακή σφίγγα.
Αθήνα: Αρμός, 2009.

15.    Κεχαγιόγλου, Γιώργος. «Περιουσιακή ανιδιοτέλεια και “χρυσούς αιών” από την Άννα Κομνηνή και τον Θερβάντες ώς τον Καβάφη».
Νέα Εστία 1818 (Ιανουάριος 2009): 6-17.

16.    Κωνσταντουλάκη-Χάντζου, Ιωάννα. «Γ. Ψυχάρης και Κ.Π. Καβάφης ή Ο αφηγηματικός λόγος της ελληνικής διασποράς».
Το διήγημα στην ελληνική και στις ξένες λογοτεχνίες. Θεωρία – γραφή – πρόσληψη. Επιμ. Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Σοφία Ντενίση. Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας – Gutenberg, 2009. 325-334.

17.    Παπαδάκης, Λουκάς Δ. «Μελέτιος Μεταξάκης-Κωνσταντίνος Καβάφης: Μια απάντηση οφειλόμενη στον ποιητή Γιώργο Σεφέρη».
Εμβόλιμον 58-59 (Χειμώνας 2009-Άνοιξη 2010).

18.    Σουλτάνης, Κ.Δ. «Λάγνης εις βόλιτον».
Λεξηtanil 1 (Φθινόπωρο 2009): 16.
Ποίημα.

19.    Φοινίτσης, Δημήτρης. «Παρωδία στο ποίημα “Ιασή Τάφος” του Κωνσταντίνου Καβάφη».
Λεξηtanil 1 (Φθινόπωρο 2009): 11.

20.    Χατζή, Δήμητρα. «Πολύ σπανίως».
Λεξηtanil 1 (Φθινόπωρο 2009): 12.
Ποίημα.

http://www.kavafis.gr/