βιβλιογραφία: στερεότυπες αντιλήψεις των δύο φύλων στα παιδικά βιβλία

24grammata.com/ εκπαίδευση/ βιβλίο

Αναγνωστοπούλου, Δ. (1995) Κοινωνικές αναπαραστάσεις για την οικογένεια στα βιβλία “Η γλώσσα μου”, Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, 34-35, σσ. 63-8.

Βασιλού – Παπαγεωργίου, Β. (1994) Το γυναικείο φύλο στο διδακτικό επάγγελμα. Η ελληνική περίπτωση: Διαπιστώσεις, συγκρίσεις, προοπτικές, Τα εκπαιδευτικά, 33, σσ. 52-62.

Βερβενιώτη, Τ. (1994) Η αυξημένη παρουσία των γυναικών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, 27, σσ. 44-45.

Γεωργίου-Νίλσεν, Μ. (1984) Η εικόνα της οικογένειας στα παραμύθια των αδελφών Γκριμ, Διαβάζω, 108, σσ. 68-77.

Δεληγιάννη-Κουιμτζή, Β. (1987) Τα στερεότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων στα εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου “Η Γλώσσα μου”, Φιλόλογος, 49, σσ. 229-48.

Επισκοποπούλου, Κ. (1997) Οικογένεια-σχολείο και ανδρική ταυτότητα: Ή πώς το “αγοράκι” γίνεται “άνδρας”, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 94, σσ. 57-65.

Ζιώγου-Καραστεργίου, Σ./ Δεληγιάννη-Κουιμτζή, Β. (1981) Το στερεότυπο για τους ρόλους των φύλων στα αναγνωστικά του δημοτικού σχολείου, Φιλόλογος, 23, σσ. 282-295.

Κανταρτζή, Ε. (1992) Το παραπρόγραμμα και τα στερεότυπα που επιβάλλει στους ρόλους των δύο φύλων, Νεοελληνική Παιδεία, 24, σσ. 107-114.

Κανταρτζή, Ε. (1996) Αγόρια και κορίτσια στο σχολείο: Οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο των δύο φύλων, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 88, σσ. 39-48.

Λαμπροπούλου, Β./ Γεωργουλέα, Μ. (1989) Οι ρόλοι των φύλων μέσα από την εκπαίδευση, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 46, σσ. 58-69.

Λαπαθιώτη, Ε. (1991) Συνδικαλιστικές πρακτικές και γυναίκα εκπαιδευτικός, Εκπαιδευτική Κοινότητα, 14, σσ. 20-2.

Λούβρου, Ε. (1994) Το σεξιστικό προφίλ των αναγνωστικών “Η Γλώσσα μου” του δημοτικού σχολείου: Γλωσσική ανάλυση, Γλώσσα, 32, σσ. 45-61.

Μακρυνιώτη, Δ. (1980) Σχολική εκπαίδευση και στερεότυπες διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα, Ο Αγώνας της Γυναίκας, 6, σσ. 2-9.

Ματσαγγούρας, Η. (1983) Η επίδραση των (Ελληνικών) Μαθηματικών στην επίδοση των μαθητριών στα Μαθηματικά, Νέα Παιδεία, 22, σσ. 81-5.

Νατσιοπούλου, Τ./ Γιαννουλά, Σ. (1996) Διερεύνηση στερεοτύπων σχετικά με το φύλο, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 89, σσ. 67-72.

Πολίτης, Φ. (1994) Για μία αποδόμηση της αντιπαιδαγωγικής διάκρισης των δύο φύλων: Η περίπτωση μελέτης του γλωσσικού σεξισμού στα βιβλία του δημοτικού σχολείου “Η Γλώσσα μου”, Νέα Παιδεία, 71, σσ. 135-48.

Σαββίδου, Τ. (1996) Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη διαφοροποίηση των φύλων, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 86, σσ. 35-46.

Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ. (1994) Ισότητα των δύο φύλων. Θεωρία και πράξη στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, Νέα Παιδεία, σσ. 118-134.

Σπυροπούλου, Ζ. (1996) Ο ρόλος του δασκάλου και η συμβολή του στην αντιμετώπιση του προβλήματος των διακρίσεων των φύλων, Το σχολείο και το σπίτι, 4, σσ. 219-223.

Σταυρίδου, Ε. / Σολομωνίδου, Χ. / Σαχινίδου, Ν. (1999) Συγκλίσεις και αποκλίσεις στις απόψεις ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών στο δημοτικό σχολείο, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 29, σσ. 169-90.

Φλουρής, Γ. / Μασσιάλας, Β. (1988) Στερεότυπες αντιλήψεις των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα δύο φύλα, τους κοινωνικοεπαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς ρόλους, Νεοελληνική Παιδεία, 12, σσ. 99-116.

Φουσέκα, Μ. (1994) Η γυναίκα εκπαιδευτικός και η θέση της στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Κοινότητα, 25, σσ. 16-17.

Φραγκουδάκη, Α. (1987) Γλώσσα λανθάνουσα; Δίνη, 2, σσ. 27-8.

Φραγκουδάκη, Α. (1988) Γλώσσα λανθάνουσα 2-Η θυγάτηρ της Εύας και το επικρατέστερο γένος, Δίνη, 3, σσ. 82-5.

Φραγκουδάκη, Α. (1989) Γλώσσα λανθάνουσα 3-Ή γιατί δεν υπάρχουν βουλεύτριες παρά μόνο χορεύτριες, Δίνη, 4, σσ.42-4.

Φρειδερίκου, Α. (1995-1996) “Ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή”: Η ισότητα των φύλων στα γλωσσικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου, Δίνη, 8, σσ.180-90.
πηγή: socialpsychology.wordpress.com