Βιβλιογραφία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας

24grammata.com/ αρχαιότητα

Γενικά έργα – Ιστορίες της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας
Gigon, O. Βασικά προβλήματα της αρχαίας φιλοσοφίας, μτφ. Ν. Σκουτερόπουλος. Αθήνα: Γνώση, 1991.
Guthrie, W. K. C. Οι έλληνες φιλόσοφοι από το Θαλή ως τον Αριστοτέλη, μτφ. Α. Σακελλαρίου. Αθήνα: Παπαδήμας, 1987.
Hadot, P. Τι είναι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία;, μτφ. Ά. Κλαμπατσέα. Αθήνα: Ίνδικτος, 2002.
Irwin, T. Η κλασική σκέψη, μτφ. Γ. Βογιατζής. Αθήνα: Πολύτροπον, 2005.
Κάλφας, Β και Γ. Ζωγραφίδης, Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2005.
Vegetti, M. Ιστορία της αρχαίας φιλοσοφίας, μτφ. Γ. Χ. Δημητρακόπουλος. Αθήνα: Τραυλός, 2000.
Τσέλερ, Ε. και Β. Νέστλε. Ιστορία της ελληνικής φιλοσοφίας, μτφ. Χ. Θεοδωρίδης. Αθήνα: Εστία, 1997 (11942).

Προσωκρατικοί
Βέικος, Θ. Οι Προσωκρατικοί. Αθήνα: Ελληνικά γράμματα, 1998.
Mουρελάτος, Α.Φ.Δ. (επιμ.). Οι Προσωκρατικοί, 2 τόμοι. Αθήνα: Εκαπιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα, 1998.
Ρούσσος, Ε. Προσωκρατικοί, τόμ.Α΄: Ιστορική εισαγωγή. Αθήνα: Στιγμή, 1999.
Kirk, G. S., J. E.Raven και M. Schofield. Οι Προσωκρατικοί, μτφ. Δ. Κούρτοβικ. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1988.
Long, A. A. (επιμ.). Προσωκρατικοί φιλόσοφοι: Συναγωγή συστατικών μελετών. Αθήνα: Παπαδήμας, 2005.
Dodds, E. R. Οι Έλληνες και το παράλογο, μτφ. Γ. Γιατρομανωλάκης. Αθήνα: Καρδαμίτσα, 1978.
Snell, B. Η ανακάλυψη του πνεύματος:Ελληνικές ρίζες της ευρωπαϊκής σκέψης, μτφ. Δ. Ιακώβ. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1984.
Vernant, J. P. Οι απαρχές της ελληνικής σκέψης. Αθήνα: Καρδαμίτσα, 1992.
Vernant, J. P. Μύθος και σκέψη στην αρχαία Ελλάδα, μτφ. Σ. Γεωργούδη. Αθήνα: Καρδαμίτσα, 1993.

Kahn, C. Ο Αναξίμανδρος και οι απαρχές της ελληνικής κοσμολογίας, μτφ. N. Γιανναδάκης. Αθήνα: Πολύτυπο, 1982.
Kahn, C. Ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόρειοι, μτφ. Μ. Σταυροπούλου. Αθήνα: Ενάλιος, 2005.
Τζαβάρας, Ι. Η ποίηση του Εμπεδοκλή. Αθήνα: Δωδώνη, 1988.
Kirk, G. Ηράκλειτος. Τά κοσμολογικά αποσπάσματα, μτφ. Ν. Γιανναδάκης. Αθήνα: Πολύτυπο, 1985.
Ρούσσος, Ε. Ηράκλειτος, εισ.-μτφ.-σχ. Αθήνα: Στιγμή, 1987.
Ρούσσος, Ε. Παρμενίδης, εισ.-μτφ.-σχ. Αθήνα: Στιγμή, 2002.
Μουρελάτος, Φ.-Α. Οδοί της γνώσης και της πλάνης: Λόγος και εικόνα στον Παρμενίδη.  Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2002.
Θανασάς, Π. Ο πρώτος ‘δεύτερος πλούς’: Είναι και κόσμος στο ποίημα του Παρμενίδη. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1998.
Τζαβάρας, Ι. Το ποίημα του Παρμενίδη, εισ.-μτφ.-σχ. Αθήνα: Δόμος, 1980.
Popper, K. Ο κόσμος του Παρμενίδη: Δοκίμια για τον προσωκρατικό Διαφωτισμό, μτφ. Κ. Πετρόπουλος. Αθήνα: Καρδαμίτσα, 2002.
Federigo, E. και M. Mazzioti. Οι θεωρίες του Δημοκρίτου του Αβδηρίτη, μτφ. A. A. Παπαϊωάννου. Ξάνθη: Διεθνές Δημοκρίτειο Ίδρυμα, 1982.

Σωκράτης και Σοφιστική
Σκουτερόπουλος, Ν. H αρχαία Σοφιστική. Tα σωζόμενα αποσπάσματα, εισ.-μτφ.-σχ. Aθήνα: Γνώση, 1992.
Κύρκος, Β. Αρχαίος ελληνικός διαφωτισμός και σοφιστική. Αθήνα: Παπαδήμας, 1992.
Guthrie, W. K. C. Οι σοφιστές, μτφρ. Δ. Τσεκουράκης. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 21991.
Kerferd, G. Β. Η σοφιστική κίνηση, μτφ. Π. Φαναράς. Αθήνα: Καρδαμίτσα, 1986.
Gigon, O. Σωκράτης: Η εικόνα του στην ποίηση και την ιστορία, μτφ. Ά. Γεωργίου. Αθήνα: Γνώση, 1995.
Guthrie, W. K. C. Ο Σωκράτης, μτφ. Τ. Νικολαϊδης. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1990.
Hadot, P. Σωκράτους εγκώμιον, μτφ. Α.Μιχαήλ. Αθήνα: Εξάντας, 2002.
Σάντας, Γ. Σωκράτης: Φιλοσοφία στους πρώιμους διαλόγους του Πλάτωνα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1997.
Vlastos, G. Σωκράτης: ειρωνευτής και ηθικός φιλόσοφος, μτφ. Π. Kαλλιγάς. Aθήνα: Bιβλιοπωλείον της ‘Eστίας’, 21999 (1993).

Πλάτων
Πλάτων, Συμπόσιον, κείμ.-μτφ.-ερμηνεία Ι. Συκουτρής. Αθήνα: Εστία, 1999 (11934).
Πλάτων, Πολιτεία, μτφ.-σχ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλος. Αθήνα: Πόλις, 2002.
Πλάτων, Τίμαιος, εισ.-μτφ.-σχ. Β. Κάλφας. Αθήνα: Πόλις, 1995.
Πλάτων, Ίων, εισ. Π. Καλλιγάς, μτφ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλος,. Αθήνα: Εκκρεμές, 2002.
Πλάτων, Ευθύδημος, μτφ.-σχ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλος. Αθήνα, 1987.
Πλάτων, Φαίδρος, εισ.-μτφ.-σχ. Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος. Αθήνα: Εστία, 2000 (11948).
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους, Κρίτων, εισ.-μτφ.-σχ. Σαμαράς. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος,  2003.
Καστοριάδης, Κ. Ο ‘Πολιτικός’ του Πλάτωνα, μτφ. Ζ. Καστοριάδη. Αθήνα: Πόλις, 2001.
Μπάλλα, Χ. Πλατωνική πειθώ: Από τη ρητορική στην πολιτική. Αθήνα: Πόλις, 1997.
Παπαγιώργης, Κ. Ο νομοθέτης που αυτοκτονεί: Μία πολιτική ανάγνωση του πλατωνικού έργου. Αθήνα: Κατσανιώτης, 1995 (11980).
Field, G. Ο Πλάτων και η εποχή του, μτφ. Α. Σακελλαρίου. Αθήνα: Γρηγόρης, 2000 (1972).
Koyré, A. Φιλοσοφία και πολιτεία: Εισαγωγή στην ανάγνωση του Πλάτωνα, μτφ. Λ. Κασίμη. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1990.
Taylor, A. E. Πλάτων: O άνθρωπος και το έργο του, μτφ. Ι. Αρζόγλου. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1992.
Vlastos, G. Πλατωνικές μελέτες, μτφ. I. Aρζόγλου. Aθήνα: MIET, 1994.
Williams, B. Πλάτων, η επινόηση της φιλοσοφίας, μτφ. Ε. Κεκροπούλου. Αθήνα: Ενάλιος, 2001.

Αριστοτέλης
Αριστοτέλης, Φυσικά Β΄, εισ.-μτφ.-υπόμνημα Β. Kάλφας. Αθήνα: Πόλις, 1999.
Αριστοτέλης, Περί ψυχής, εισ.-μτφ.-σχ. Β. Τατάκης. Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, 1954.
Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλίο Β, εισ.-μτφ.-σχ. Δ. Λυπουρλής. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος,  2000.
Αριστοτέλης, Ποιητική, κείμ. Ι. Συκουτρής, μτφ. Σ. Μενάνδρος. Αθήνα: Εστία, 1997 (11937).
Adler, M. J. Ο Αριστοτέλης για όλους: Δύσκολος στοχασμός σε απλοποιημένη μορφή, μτφ. Π. Κοτζιά-Παντελή. Αθήνα: Παπαδήμας, 1996.
During, I. Ο Αριστοτέλης, 2 τόμοι, μτφ. Π. Κοτζιά-Παντελή, Α. Γεωργίου-Κατσιβέλα. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1991-94.
Kullmann, W. Η πολιτική σκέψη του Αριστοτέλη, μτφ. Α. Ρεγκάκος. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1996.
Ross, D. Αριστοτέλης, μτφ. Μ. Μητσού. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1993.
Σκαλτσάς, Θ. Ο χρυσούς αιών της αρετής: Αριστοτελική ηθική. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1993.

Κυνικοί
Σκουτερόπουλος, Ν. Oι αρχαίοι κυνικοί: Aποσπάσματα και μαρτυρίες, εισ.-μτφ.-σχ. Aθήνα: Γνώση, 1998.

Ελληνιστική φιλοσοφία
Long, A. A. Η ελληνιστική φιλοσοφία, μτφ. Σ. Δημόπουλος, Μ. Δραγώνα-Μονάχου. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1990.
Sharples R. W. Στωικοί, Επικούρειοι και Σκεπτικοί: Μια εισαγωγή στην ελληνιστική φιλοσοφία, μτφ. Μ. Λυπουρλή. Θεσσαλονίκη: Θύραθεν, 2002.

Επικουρισμός
Επίκουρος, Κείμενα: Πηγές της επικούρειας φιλοσοφίας και της τέχνης του ζην,  εισ. D. S. Hutchinson, επιμ. Γ. Αβραμίδης. Θεσσαλονίκη: Θύραθεν, 2000.
Επίκουρος, Ηθική, εισ.-μτφ.-σχ. Γ. Ζωγραφίδης. Αθήνα: Εξάντας, 1991.
Επίκουρος, Επιστολή προς Μενοικέα. Κύριαι δόξαι. Επικούρου προσφώνησις, μτφ. N. M. Σκουτερόπουλος. Αθήνα: Στιγμή, 1994.
Θεοδωρίδης, Χ. Επίκουρος: η αληθινή όψη του αρχαίου κόσμου. Αθήνα, 1954 [και ανατυπώσεις].
Festugière, A.-J. Ο Επίκουρος και οι θεοί του, μτφ. Ρ. Μπέρκνερ. Θεσσαλονίκη: Θύραθεν, 1999.
Brun, J. Ο επικουρισμός, μτφ. Α. Πολέμης. Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, 1964.

Στωικισμός
Eπίκτητος, Εγχειρίδιον, μτφ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλος. Αθήνα: Στιγμή, 1996.
Μάρκος Αυρήλιος, Επιλογή από τα ‘Εις Εαυτόν’, μτφ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλος. Αθήνα: Στιγμή, 1996.
Ιεροδιακόνου, Κ. (επιμ.). Θέματα στωικής φιλοσοφίας. Αφιέρωμα περιοδικού Δευκαλίων 15/1, 1997.
Δαράκη, Μ. Μία θρησκευτικότητα χωρίς θεό: Ο άνθρωπος και η φύση στους Στωικούς της αρχαίας Αθήνας. Αθήνα: Σύναλμα, 2001.
Brun, J. Ο στωικισμός, μτφ. Σ. Βασιλείου. Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, 1990.
Edelstein, L. Ο στωικός σοφός, μτφ. Ρ. Μπέρκνερ. Θεσσαλονίκη: Θύραθεν 2002.
Gourinat, J. B. Οι Στωικοί για την ψυχή, μτφ. Κ.Ν. Πετρόπουλος. Αθήνα: Καρδαμίτσα, 1999.
Schofield, M. Η στωική ιδέα της πόλης, μτφ. Χ. Μπάλλα. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1997.

Σκεπτικισμός
Οι σκεπτικοί: αναγνωστικό της αρχαίας σκεπτικής φιλοσοφίας, επιμ. Γ. Αβραμίδης. Θεσσαλονίκη: Θύραθεν, 2003.
Σέξτος Εμπειρικός, Πυρρώνειες υποτυπώσεις, Α΄, εισ. Τ. Πεντζοπούλου-Βαλαλά, μτφ. Σ. Δημόπουλος. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2002.
Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τ. Ο αρχαίος σκεπτικισμός. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, 1996.

Ύστερη αρχαιότητα
Αθανασιάδη, Π. Ιουλιανός. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2001.
Brown, P. Ο κόσμος της ύστερης αρχαιότητας, 150-750 μ.X., μτφ. Ε. Σταμπόγλη. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1998.
Brown, P. Η δημιουργία της ύστερης αρχαιότητας, μτφ. Θ. Νικολαΐδης. Αθήνα: Εστία, 2001.

Πλωτίνος
Πλωτίνος, Εννεάς Ι-ΙΙΙ, εισ.-μτφ.-σχ. Π. Καλλιγάς. Ακαδημία Αθηνών, 1994-2004.
Πλωτίνος, Eννεάδες 30-33, εισ.-μτφ.-σχ. Γ. Tζαβάρας. Αθήνα: Δωδώνη, 1995.
Πορφύριος, Περί του Πλωτίνου βίου, εισ.-μτφ.-σχ. Π. Καλλιγάς.  Ακαδημία Αθηνών, 1991.
Rappe, S. Μελετώντας τον νεοπλατωνισμό, μτφ. Ν. Παπαδάκης, Μ. Κόφφα. Αθήνα: Ενάλιος, 2005.
Wallis R. T. Νεοπλατωνισμός, μτφ. Γ. Σταματέλλος. Θεσσαλονίκη: Αρχέτυπο, 2002.

Ωριγένης και χριστιανική σκέψη
Ζηζιούλας, Ι. «Ελληνισμός και χριστιανισμός κατά τους τρεις πρώτους αιώνες», στο: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΣΤ΄. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1976, 519-559.
Μαντζαρίδης, Γ. Το διδασκαλικόν έργον του Ωριγένους. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, 1960.
Ματσούκας, Ν. Ιστορία της βυζαντινής φιλοσοφίας. Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1998.
Μπέγζος, Μ. Διόνυσος και Διονύσιος: Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Αθήνα: Ελληνική γράμματα, 2000.
Παπαδόπουλος, Σ. Ελληνική πατρολογία, 2 τόμοι. Αθήνα, 1982-1990.
Τατάκης, Β. Η ελληνική πατερική και βυζαντινή φιλοσοφία. Αθήνα: Αρμός, 2000 (1969).
Dodds, E.R. Εθνικοί και χριστιανοί σε μια εποχή αγωνίας. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1995.
Pépin, J. «Ελληνισμός και χριστιανισμός», στο: Fr. Châtelet (επιμ.), Η φιλοσοφία, τόμ. Α΄, μτφ. Κ. Παπαγιώργης. Αθήνα: Γνώση, 1989.