Βιβλιογραφικός οδηγός για τη νεότερη φιλοσοφία

Π. Θανασάς (επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας, Α.Π.Θ)

24grammata.com/ free ebook
[download]
Ο παρών οδηγός επιχειρεί να καταγράψει την ελληνική βιβλιογραφία για τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νεότερης ευρωπαϊκής φιλοσοφίας. Φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν χρηστικό οδηγό, περιλαμβάνει τους τίτλους που εξακολουθούν να είναι προσιτοί στο κοινό και χρήσιμοι στον αναγνώστη. Εγείρει επομένως αξιώσεις πληρότητας μόνο για την περίοδο από το 1970 μέχρι σήμερα, παρακάμπτοντας τίτλους προ πολλού εξαντλημένους, καθώς και τις αναξιόπιστες μεταφράσεις των εκδόσεων Αναγνωστίδη.
Στο πλαίσιο μιας αναγκαστικά σχηματικής διάκρισης, η αφετηρία της νεότερης φιλοσο-φίας εντοπίζεται στον 17ο αιώνα και ειδικότερα στο έργο του Ντεκάρτ, ενώ η ολοκλήρωσή της τοποθετείται στα 1900, έτος θανάτου του Νίτσε (η φιλοσοφία του 20ου αιώνα είθισται να χαρακτηρίζεται «σύγχρονη»). Σύμφωνα με έναν διεθνώς αποδεκτό «κανόνα», σημαντι-κότεροι φιλόσοφοι της νεότερης περιόδου θεωρούνται οι εξής:
1. Ντεκάρτ
2. Χομπς
3. Σπινόζα
4. Λάιμπνιτς
5. Λοκ
6. Μπέρκλεϋ
7. Χιουμ
8. Ρουσσώ
9. Καντ
10. Φίχτε
11. Σέλλινγκ
12. Χέγκελ
13. Μιλλ
14. Μαρξ
15. Νίτσε
Υιοθετώ εδώ αυτό τον κανόνα, χωρίς να υπεισέρχομαι στα πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα που εγείρονται.1 Παραθέτω τους φιλοσόφους με μια σειρά που αποτυπώνει πιστότερα την εξέλιξη της νεότερης φιλοσοφίας, χωρίς να συμπίπτει απόλυτα με τη χρονολογική σειρά των φιλοσόφων (ο Χομπς, π.χ., γεννήθηκε πριν από τον Ντεκάρτ, ο Χέγκελ πριν από τον Σέλλινγκ). Προτάσσεται ένας κατάλογος γενικής βιβλιογραφίας για τη νεότερη φιλοσοφία και ακολουθούν 15 κεφάλαια, ένα για κάθε φιλόσοφο, με τα εξής τμήματα:2
Α. Πρωτότυποι τίτλοι των σημαντικότερων φιλοσοφικών έργων του κάθε φιλοσόφου
Β. Μεταφράσεις έργων του στην ελληνική
Γ. Δευτερεύουσα βιβλιογραφία (περιλαμβάνει μόνο βιβλία και αφιερώματα, όχι άρθρα)
Ευχαριστώ εκ των προτέρων τους χρήστες που θα επικοινωνήσουν μαζί μου για παρατηρήσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις.
Π. Θανασάς,Θεσσαλονίκη 2009
24grammata.com/ free ebook
[download]