Γέφυρα Αλατόπετρας ή Πρόσβορου (Νομός Γρεβενών)

24grammata.com / ιστορικά ταξίδια

γράφει η Κωνσταντία Δρόσου, πολιτικός μηχανικός

Η γέφυρα της Αλατόπετρας, ή αλλιώς γέφυρα Πρόσβορου, επιτρέπει το πέρασμα του ποταμού Βενέτικου του νομού Γρεβενών σε απόσταση 5 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του ομώνυμου οικισμού. Η περιοχή, απρόσιτη με αυτοκίνητο, είναι ιδιαίτερα όμορφη καθώς είναι ο τόπος όπου συναντώνται με αντίθετη κατεύθυνση δύο ορμητικά ποτάμια. Η γέφυρα έχει χαρακτηριστεί με υπουργική απόφαση ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Η κατασκευή της ανάγεται στο 19o αιώνα. Τον περασμένο αιώνα αποτελούσε την μοναδική οδό σύνδεσης της περιοχής με τα Γρεβενά. Είναι λιθόκτιστο γεφύρι με ένα τόξο ανοίγματος 12 και πλάτους 3,45 μέτρων. Η γέφυρα είναι φτιαγμένη με ορθογώνιες πελεκητές πέτρες από ψαμμίτη, που προμηθεύτηκαν οι τεχνίτες της εποχής από το άμεσο βραχώδες περιβάλλον του μνημείου. Η δόμηση των όψεων γίνεται σε οριζόντιες σειρές ίσου πάχους. Αποτελεί μοναδικό δείγμα δόμησης με ισόδομο σύστημα. Η θεμελίωση της γέφυρας έχει γίνει πάνω σε υγιή βράχο και δεν παρουσιάζει προβλήματα υποχωρήσεων. Το τόξο δομείται με μια σειρά λίθων με μορφή ελαφρά σφηνοειδή. Κατά τη δόμηση του ανώτερου τμήματος τοποθετήθηκαν κατά πλάτος, ανάμεσα στις πελεκητές πέτρες συμμετρικά, δύο μεταλλικοί ελκυστήρες, των οποίων τα άκρα και η αγκύρωση διακρίνονται στις όψεις και συμβάλλουν στη συνοχή της κατασκευής. Το εσωτερικό των βάθρων γεμίζει με λιθορριπή και χώμα. Η διάβαση έχει συνολικό μήκος 20 μ. Αποτελείται από ορθογώνιες πέτρες μικρότερων διαστάσεων από σκληρότερο ασβεστόλιθο. Έγινε προσπάθεια να τοποθετηθούν οι πέτρες σε σειρές με τη μεγάλη διάσταση κατά πλάτος της γέφυρας. Τα άκρα της διάβασης κατά μήκος οριοθετούνται από μια σειρά πλακοειδών λίθων και ήταν η βάση στηθαίου. Το στηθαίο ύψους 35 εκ. και πάχους 12 – 15 εκ., έχει καταστραφεί. Ηταν φτιαγμένο με μεγάλους ορθογώνιους λίθους μήκους 50 – 60 εκ. Δεν βρέθηκε κανένας από τους λίθους που το αποτελούσαν, όμως η μορφή του σώζεται σε παλιά έγχρωμη φωτογραφία της γέφυρας.

πηγή: www.odysseus.culture.gr