Γεωργιάδης Σ. Απόστολος: βιογραφικό σημείωμα

24grammata.com/ προσωπικότητες

Γεωργιάδης Σ. Απόστολος (Αστικό Δίκαιο, Καλαμάτα 1935, 2000). Αποφοίτησε από το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστήμιου Αθηνών (1952) με “άριστα”. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία, στα Πανεπιστήμια Γοτίγγης, Κιέλου και Μονάχου. Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου, στην οποία δίδαξε μέχρι και το 1972, τον ανακήρυξε το 1962 διδάκτορα, το 1967 υφηγητή και το 1970 καθηγητή Αστικού Δικαίου, Πολιτικής Δικονομίας, Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Συγκριτικής των Δικαίων. Στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών εξελέγη το 1970 υφηγητής, το 1973 έκτακτος και το 1976 τακτικός καθηγητής του Αστικού Δικαίου. Δίδαξε σ’ αυτήν μέχρι το 2002, οπότε αποχώρησε ως ομότιμος καθηγητής. Το 2005 του απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου καθηγητή. Διετέλεσε διευθυντής του Α΄ Τομέα Αστικού Δικαίου (1985-1988) και Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής (1985-1989). Δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στην ΑΣΟΕΕ (νύν Οικονομικό Πανεπιστήμιο) και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θράκης. Συμμετέσχε σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δώσει διαλέξεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος και της Γερμανίας (Μόναχο, Βερολίνο, Κίελο, Αμβούργο, Μπόχουμ). Επίτιμος διδάκτωρ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ίδρυσε την “Ένωση Αστικολόγων” και υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος αυτής (1995-1999). Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως του Υπουργείου Παιδείας (1979-1981), Διοικητής της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος (1989-1993), πρόεδρος και μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και μέλος ελληνικών και αλλοδαπών επιστημονικών οργανώσεων και εταιρειών, μεταξύ των οποίων της “Γερμανικής Ένωσης Καθηγητών Αστικού Δικαίου”. Από το 2001 είναι διευθυντής του νομικού περιοδικού “Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου”. Παράλληλα με τη διδασκαλία και την έρευνα άσκησε το δικηγορικό λειτούργημα και προσέφερε τις νομικές υπηρεσίες του ως δικηγόρος και νομικός σύμβουλος σε τράπεζες (Εθνική Τράπεζα), οργανισμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εκκλησία της Ελλάδος), στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και σε μεγάλες εταιρείες. Διακρίσεις: Έκδοση τιμητικών τόμων από μαθητές και συναδέλφους του υπό τους τίτλους: “Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη”, 2 τόμοι, Αθήνα 2006 και “Festschrift für Apostolos Georgiades zum 70. Geburtstag”, Athen-München-Bern 2007. Τα κυριότερα αυτοτελή έργα: Κληρονομικό Δίκαιο (Αθήνα 2010)· Εμπράγματο Δίκαιο, 2η έκδ. (Αθήνα 2010)· Έλληνες Αστικολόγοι του 20ου αιώνα (επιμ. Αθήνα 2010)· Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα (με συνεργάτες, Αθήνα 2010)· Η εξασφάλιση των πιστώσεων, 2η έκδ. (Αθήνα 2008)· Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας, 5η έκδ. (Αθήνα, 2008)· Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3η έκδ. (Αθήνα 2002)· Ενοχικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος (Αθήνα 1999)· Ενοχικό Δίκαιο, Ειδικό Μέρος, τόμ. Ι (Αθήνα 2004) και τόμ. ΙΙ (Αθήνα 2006)· Αστικός Κώδικας: Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμοι Ι-Χ (Αθήνα 1978-1998 με τον Μιχάλη Σταθόπουλο και συνεργάτες)· Ζητήματα αστικής ευθύνης (Αθήνα 1972)· Σύμφωνον προαιρέσεως και δικαίωμα προαιρέσεως (Option) (Αθήνα 1970)· Die Anspruchskonkurrenz im Zivilrecht und Zivilprozessrecht (München 1968)· Die Eigentumsanwartschaft beim Vorbehaltskauf – Ζur Theorie der dinglichen Anwartschaften (Tübingen 1963). Επίσης έχει δημοσιεύσει πολλά επιστημονικά άρθρα και μελέτες σε ελληνικά και γερμανικά περιοδικά καθώς και σε τιμητικούς τόμους ελλήνων και ξένων συναδέλφων του. Γραμματέας επί των Πρακτικών 2004-2008.

www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=329&nt=18