Γιάννης Καιροφύλας: σύντομο βιογραφικό, εργογραφία

24grammata.com/ βιβλίο

Βιογραφικό
Ο Γιάννης Καιροφύλας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1927. ‘Εζησε τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια στη συνοικία της Νεάπολης και από πολύ νέος αφιερώθηκε στη δημοσιογραφία. Εργάστηκε σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνα και τηλεόραση, ενώ απασχολήθηκε ιδιαίτερα με την ιστορική έρευνα. Στο έργο του εστιάζει στην τοπική ιστορία της Αθήνας.

Εργογραφία

(ΠΗΓΗ: ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ)

Βιογραφίες

Νικόλαος Γύζης. Αθήνα, Φιλιππότης, 1990. Σελ.: 79.

Δημήτριος Ζ. Φιλιππότης. Αθήνα, Φιλιππότης, 1993. Σελ.: 143.

Η μικρή ιστορία μεγάλων Ελλήνων. Αθήνα, Φιλιππότης, 1995. Σελ.: 286.

Νικηφόρος Λύτρας. Αθήνα, Φιλιππότης, 1997. Σελ.: 79.

Αυτοί οι ωραίοι τρελοί. Αθήνα, Φιλιππότης, 2002. Σελ.: 236.

Το Καστέλο της Ροδοδάφνης. Αθήνα, Φιλιππότης, 2004. Σελ.: 176.

Μελέτες

Η Αθήνα στη δεκαετία του ΄50. Αθήνα, Φιλιππότης, 1993. Σελ.: 287.

Τοπωνύμια της Αθήνας, του Πειραιά και των περιχώρων. Αθήνα, Φιλιππότης, 1995. Σελ.: 229.

Η Αθήνα στη δεκαετία του ΄60. Αθήνα, Φιλιππότης, 1997. Σελ.: 495.

Οι πρώτοι έμποροι των Αθηνών. Αθήνα, Φιλιππότης, 1999. Σελ.: 318.

Η ιστορία της συνοικίας του Ψυρή. Αθήνα, Φιλιππότης, 2000. Σελ.: 157.

Η Αθήνα του ΄40 και της κατοχής. Αθήνα, Ίρις, 2001. Σελ.: 272.

Η Αθήνα της μπελ επόκ. Αθήνα, Ίρις, 2001.

Η ωραία Νεάπολις και τα παρεξηγημένα Εξάρχεια. Αθήνα, Φιλιππότης, 2002.

Οι έρωτες των Αθηναίων. Αθήνα, Φιλιππότης, 2002. Σελ.: 398.

Η Αθήνα στη δεκαετία του ΄70. Αθήνα, Φιλιππότης, 2006. Σελ.: 366.

Αφήγηση

Το ημερολόγιο ενός αθηναίου δημοσιογράφου. Αθήνα, Φιλιππότης, 2001. Σελ.: 319.

Οδός Ιπποκράτους 100. Αθήνα, Φιλιππότης, 2002. Σελ.: 133.

Στης Πλάκας τις ανηφοριές…. Αθήνα, Φιλιππότης, 2007. Σελ.: 239.

Περπατώντας στους δρόμους της Αθήνας. Αθήνα, Φιλιππότης, 2008. Σελ.: 318.

Άλλες Εκδόσεις

Ανθολόγηση

Αθηναϊκό ημερολόγιο 1999. Αθήνα, Φιλιππότης, 1999, σελ. 256.

Αθηναϊκό ημερολόγιο 2000. Αθήνα, Φιλιππότης, 2000, σελ. 256.

Αθηναϊκό ημερολόγιο 2001. Αθήνα, Φιλιππότης, 2001, σελ. 254.

Αθηναϊκό ημερολόγιο 2002. Αθήνα, Φιλιππότης, 2002, σελ. 255.

Αθηναϊκό ημερολόγιο 2003. Αθήνα, Φιλιππότης, 2003, σελ. 255

Αθηναϊκό ημερολόγιο 2004. Αθήνα, Φιλιπποτης, 2004, σελ. 256.

Αθηναϊκό ημερολόγιο 2005. Αθήνα, Φιλιπποτης, 2005, σελ. 256.

Αθηναϊκό ημερολόγιο 2006. Αθήνα, Φιλιπποτης, 2006, σελ. 256.

Αθηναϊκό ημερολόγιο 2007. Αθήνα, Φιλιπποτης, 2007, σελ. 256.

Αθηναϊκό ημερολόγιο 2008. Αθήνα, Φιλιπποτης, 2008, σελ. 256.