ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΤΟΣ, “ΜΑΡΤΥΡΙΑ”, ποιήματα

βουλτος 24γραμματα

24grammata.com/σύγχρονοι λογοτέχνες

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΤΟΣ
ΜΑΡΤΥΡΙΑ

24grammata.com/ free e book

[κατέβασέτο]

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
ΠΑΡΑΘΗΚΗ
Ιδιωτική έκδοση, 2007
ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΑ
Εκτός εμπορίου, 2010

III
Μια ξαφνική λιακάδα
Διάλειμμα στην καταιγίδα
Για μια στιγμή τα χρειάστηκα