Για μια κοινωνία ισχυρή, για μια ισχυρή Ελλάδα

Κριτική ανάγνωση του εκσυγχρονιστικού εγχειρήματος (1996-2004): Πολιτική και ιδεολογία.
Γιάννης Μπαλαμπανίδης

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]

Περιεχόμενα
Μεθοδολογικά 4
Διδάγματα της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας:
Η «κανονικοποίηση» του μετεμφυλιακού καθεστώτος 8
Τα όρια της μετάβασης 13
Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου 16
Παρέκβαση: Πρώτες εμφανίσεις του εκσυγχρονιστικού ρεύματος 20
Το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία 21
Η δεκαετία του ’90: Νέα (;) συγκυρία, νέα (;) καθήκοντα 28
Η ελληνική συγκυρία του ’90 30
Μετασχηματισμοί της σοσιαλδημοκρατίας 33
Εκσυγχρονισμός, μια «αναπτυξιακή» ιδεολογία 39
Περί ιδεολογίας 47
Ιδεολογικά σχήματα του εκσυγχρονισμού: Οικονομισμός 52
Παρέκβαση 2: Ιδεολογικός τρανσφορμισμός 55
Ο οικονομισμός στο πολιτικό επίπεδο 59
Παρέκβαση 3: Η προσήλωση στο «σύγχρονο» 70
Η διακριτική γοητεία της «μεσαίας τάξης» 72
«Πρώτα η Ελλάδα»: Το διφορούμενο ενός κοσμοπολίτικου,
εθνικιστικού αντιεθνικισμού 79
Η αντι-λαϊκιστική υπέρβαση του λαού 88
Με τον πολίτη/άτομο κατά του λαού 97
Η κοινωνία των πολιτών και οι φίλοι της 105
Προς μια δημοκρατία της συναίνεσης 125
Το παιχνίδι της ιστορίας 135
Έξοδος 140

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]