ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ (ΠΡΩΤΟ)ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

τσιτσανουδη 24γραμματαΚυκλοφορεί από τις εκδόσεις GUTENBERG το βιβλίο ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ (ΠΡΩΤΟ)ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η συλλογική αυτή έκδοση, που επιμελήθηκε η Λέκτορας Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, επιχειρεί να συμβάλει στην καταγραφή επίκαιρων απόψεων και νεωτερικών θέσεων για τη γλώσσα και τη σύγχρονη (πρωτο)σχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην εποχή του πληθωρισμού των πληροφοριών και της θεοποίησης της επικοινωνίας, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων της γλωσσικής διδασκαλίας αφορά και επηρεάζει άμεσα τους έμψυχους συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η εφαρμογή των πρακτικών για την ενίσχυση της εκμάθησης του λεξιλογίου στο νηπιαγωγείο και την οργάνωση της λεξικής γνώσης από την πλευρά των μαθητών αντιμετωπίζεται ως μια κορυφαία πρόκληση. Επιπλέον, στα ενδιαφέροντα του τόμου συμπεριλαμβάνονται μοντέρνα ζητήματα, όπως η σχέση του Διαδικτύου με τη γλωσσική ποικιλότητα και η παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού. Όπως προκύπτει, η γλωσσική ανάπτυξη και καλλιέργεια, καθώς και η κατάθεση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων, παραμένουν αδιαμφισβήτητα προτάγματα της (πρωτο)σχολικής καθημερινότητας και απαιτούν διαρκή και συστηματική μελέτη.
Τα κείμενα γράφουν οι: Ναπολέων Μήτσης, Ελισσάβετ Χλαπάνα, Βασίλης Οικονομίδης, Αντωνία Μήτση, Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Φώτης Καβουκόπουλος, Μαρία Παραδιά, Σωφρόνης Χατζησαββίδης, Αθανάσιος Μιχάλης, Κώστας Ντίνας, Αναστασία Γ. Στάμου, Ελένη Γρίβα, Αλέξης Τσιούλης, Σμαράγδα Παπαδοπούλου, Μαρίνα Τζακώστα, Χαρίλαος Κ. Ζάραγκας, Ελένη Μορφίδη, Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης και Jinyan Huang.
Ο τόμος αφιερώνεται στους δύο φοιτητές της Λάρισας που πρόσφατα έφυγαν από τη ζωή μετά από δυστύχημα με μονοξείδιο του άνθρακα