ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ

Lady Stardust
κόκκινο νήμα

24grammata.com- free ebook

[κατέβασέτο]

Περιεχόμενα
[4] Πρόλογος της εκδοτικής ομάδας
[15] Εισαγωγή
[17] Οι περιφράξεις και η άνοδος του καπιταλισμού, της
εκκλησίας και του κράτους
[21] Πώς γινόταν το κυνήγι μαγισσών;
[24] Αχώνευτες ανεξάρτητες γυναίκες
[26] Κοινωνικός έλεγχος – από το χωριό στο κράτος
[27] Αναδομώντας τη γυναικεία σεξουαλικότητα
[30] Σοφές γυναίκες και θεραπεύτριες
[32] Γέννα και μαίες
[34] Η άνοδος της επιστήμης και η καταστροφή που επέφερε
[37] Ηλικιωμένες γυναίκες και άνοδος της ατομικής ιδιοκτησίας
[40] Οργανωμένες γυναίκες, οργανωμένη αντίσταση: οι δίκες
των μαγισσών συνθλίβουν την αντίσταση στον καπιταλισμό
[43] Συμπέρασμα
[45] Προτεινόμενη βιβλιογραφία
[46] Χρονολόγιο

Η Lady Stardust είναι ακτιβίστρια που συμμετείχε στα εγχειρήματα Prol Position (Γερμανία), the South London Radical History Group (Αγγλία) και Escanda (Ισπανία).

24grammata.com- free ebook

[κατέβασέτο]