Δημήτρης Κοτρόγιαννος: σύντομο βιογραφικό

24grammata.com/ προσωπικότητες

Δημήτρης Κοτρόγιαννος: σύντομο βιογραφικό

Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Πολιτικής Φιλοσοφίας στο  Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης
Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πολιτικό Tμήμα της Nομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών. Έλαβε D.E.A. (Études Politiques Approfondies) από το Université de Strasbourg III το 1981, ενώ ολοκλήρωσε το Doctorat d’ État en Science Politique στο ίδιο Πανεπιστήμιο το 1988. Για το ερευνητικό του έργο του έχει απονεμηθεί το βραβείο A.D.R.E.R.U.S. (1989).
Το διάστημα 1986 έως 1988 συμμετείχε στην οργάνωση και τη διεξαγωγή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σεμιναρίων στο Iνστιτούτο Πολιτικών Eπιστημών του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. με θέμα: «H μελέτη της έννοιας της εξουσίας κατά τον 16ο, 17ο και 18ο αιώνα.»
Το  1997-98  υπήρξε προσκεκλημένος Ερευνητής, Institut de Sciences Politiques (Paris).
Το διάστημα 1990 έως το 2001 δίδαξε στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (1990-1992: Eντεταλμένος διδασκαλίας βάσει του Π.Δ. 407/80, 1992-1996: Λέκτορας και 1996- 2001: Επίκουρος Καθηγητής).
Από το 2001 είναι Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ διδάσκει παράλληλα και στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων Κοινωνιολογίας και Ιστορίας Αρχαιολογίας του ιδίου Πανεπιστημίου, αλλά και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
Μελέτες και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Έχει λάβει μέρος με εισηγήσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια, ενώ είναι μέλος σε Επιστημονικές Εταιρείες και Δίκτυα. Συντονίζει (ως επιστημονικός υπεύθυνος) τη συνεργασία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης με το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου της Lille (στα πλαίσια του προγράμματος SOCRATES).
Υπήρξε  επιστημονικός υπεύθυνος (από κοινού με τον Γ. Ξηροπαΐδη) της σειράς «Γλώσσα – Θεωρία – Πράξη» των εκδόσεων Κριτική, ενώ έχει εργαστεί και συντονίσει ερευνητικά προγράμματα.
Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού «Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης», του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Κυριότερα έργα του μεταξύ άλλων είναι: «La Raison d’ État chez Hobbes et Spinoza» (Διδακτορική διατριβή υποβληθείσα στο Université de Strasbourg III, 1988)/ «Tο πρόβλημα της εθελοδουλείας στον Étienne de La Boétie» (Aθήνα, Kριτική, 1995)/ «Ιστορία των Κοινωνικών Επιστημών» (από κοινού με Β. Γρηγοροπούλου, Μ. Γκίβαλο και Γ. Μανιάτη, Αθήνα 1999)/ Μια προβληματική προσπάθεια ανακατασκευής του φυσικού δικαίου ( Αξιολογικά τχ. 1, Νοέμβριος 1990. σ. 172-182)/  Ιστορία και πολιτικός λόγος στον Hobbes και τον Spinoza (Αξιολογικά,  τχ. 2 , Απρίλιος 1991, σ. 78-125) /
« Ο Montesquieu και η ιστορία», (Αξιολογικά, τχ. 11-12, 1998, σ. 269-291)/ «Ο Montaigne και η φιλοσοφική παράδοση»  (Αξιολογικά, τχ 5 , 1993 , σ. 100-114) / Η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας στον Σπινόζα (Αξιολογικά, ειδικό τεύχος 2, 2002. σ. 67-112)/ Φυσικό δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα, (Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, ΕΚΚΕ,  τχ. 75, 1989, σ. 75) / «Καρτέσιος: η Νέα Ηθική», (στο Γ. Φαράκλας & Γ. Πρελορέντζος, επιμ.., Πολιτικές του Ορθολογισμού, Αθήνα, Εξάντας, 1999, σ. 73-93)/ «Le Liberalisme de Leo Strauss» (στο Pouvoirs, No 91, 2000, σ. 183-194).