Διαγωνισμός Παραμυθιού από τον δικτυακό τόπο eBooks4Greeks.gr

24grammata.com/επικαιρότητα

Διαδικτυακό διαγωνισμό παραδοσιακού παραμυθιού διοργανώνει ο δικτυακός τόπος www.ebooks4greeks.gr. Ο διαγωνισμός είναι ένα κάλεσμα προς όλους για να αναδειχτούν τα παραδοσιακά παραμύθια του τόπου μας, παραμύθια που αποτελούν σημαντικό μέρος της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, παραμύθια υπέροχα από όλα τα μέρη της Ελλάδας που πιθανόν ξεχνιούνται μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο.
Στον διαγωνισμό μπορούν ελεύθερα να συμμετάσχουν άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας, κάτοικοι Ελλάδος, Κύπρου και εξωτερικού.
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των παραμυθιών είναι η 11/08/2011.
Μετά το τέλος της υποβολής των παραμυθιών θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο όλα τα παραμύθια και θα διεξαχθεί ανοιχτή διαδικτυακή ψηφοφορία, για την ανάδειξη των 5 νικητών.
Μετά το τέλος του διαγωνισμού θα δημιουργηθεί ένα ψηφιακό βιβλίο (e-book) με τα παραμύθια που θα επιλεγούν, το οποίο θα επιμεληθεί η ομάδα του www.ebooks4greeks.gr. Η αναπαραγωγή και διανομή του ψηφιακού βιβλίου θα είναι ελεύθερη και εντελώς δωρεάν.
Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο www.ebooks4greeks.gr και στο e-mail, [email protected].

Oροι συμμετοχής
*Στον διαγωνισμό μπορούν ελεύθερα να συμμετάσχουν άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας, κάτοικοι Ελλάδος, Κύπρου και εξωτερικού, με εξαίρεση τους συνεργάτες του eBooks4Greeks, τους εργαζόμενους στις εταιρείες των Χορηγών, καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω προσώπων έως και β’ βαθμού
*Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει με ένα (1) Παραμύθι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα.
*Το κάθε παραμύθι που θα υποβληθεί δεν θα πρέπει να είναι δημιούργημα της φαντασίας του διαγωνιζόμενου αλλά θα πρέπει να βασίζεται σε παλαιότερο παραδοσιακό (λαϊκό) παραμύθι. Επίσης δεν θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα αντιγραφής (copy-paste) από βιβλίο, άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο (πχ. εφημερίδα, περιοδικό, διαδίκτυο).
*Το κάθε παραμύθι δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 400ων λέξεων.
*Τα γραπτά θα αποστέλλονται στο e-mail: [email protected], σε ηλεκτρονική μορφή, δακτυλογραφημένα σε αρχεία word (.doc ή .docx).

Στο e-mail αυτό θα πρέπει να αναφέρονται:
α) το πραγματικό όνομα του συμμετέχοντα και όχι ψευδώνυμο και
β) ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
*Τα παραμύθια μπορούν να είναι γραμμένα και στην ιδιωματική γλώσσα (ντοπιολαλιά) του τόπου απ’ όπου προέρχονται. Επίσης μπορεί να αποσταλεί το ίδιο παραμύθι απ’ τον διαγωνιζόμενο και στην ιδιωματική και στην δημοτική γλώσσα. Σε αυτήν την περίπτωση θα δημοσιευτεί το παραμύθι και στην ιδιωματική και στη δημοτική γλώσσα.
*Στο τέλος του κάθε γραπτού είναι στην διακριτική ευχέρεια των συμμετεχόντων να αναφέρουν λεπτομέρειες για το παραμύθι (Πχ. Από ποιόν τόπο προέρχεται, πόσο παλιό είναι, πώς το έμαθαν κτλ).
*Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των παραμυθιών είναι η 11/08/11.
*Αν το ίδιο παραμύθι αποσταλεί από δύο ή περισσότερους συμμετέχοντες, μόνο ο πρώτος θα μπορέσει συμμετάσχει με αυτό το παραμύθι ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικώς.
*Την 13/8/11 θα αναρτηθούν όλα τα παραμύθια στο site του www.ebooks4greeks.gr και θα διεξαχθεί ανοιχτή διαδικτυακή ψηφοφορία, για την ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού η οποία θα λήξει την 30/9/11. (λεπτομέρειες για την διαδικτυακή ψηφοφορία θα δοθούν την ημερομηνία έναρξης της ψηφοφορίας)
*Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο site του www.ebooks4greeks.gr καθώς και στην ομάδα των φίλων της σελίδας στο facebook.

*Μετά το τέλος του διαγωνισμού:
Με τα Παραδοσιακά Παραμύθια που θα επιλεγούν από την ομάδα και τους συνεργάτες του eBooks4Greeks, θα δημιουργηθεί ένα ψηφιακό βιβλίο (e-book) το οποίο θα επιμεληθεί η ίδια η ομάδα. Η αναπαραγωγή και διανομή του ψηφιακού βιβλίου αυτού θα είναι ελεύθερη και εντελώς δωρεάν.
*Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται ούτε ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα είδη.
*Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ημερομηνίες ή/και να αλλάξει τα δώρα των νικητών.
*Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων.