Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην πράξη

24γραμματαjpgΕκπαιδευτικές πολιτικές ευρωπαϊκών κρατών, βασικές αρχές, νομοθεσία

Ξανθή Γεωργίου Αλμπανάκη

24grammata.com/ free ebook (κατηγορία:  μελέτες)
[κατέβασέτο]

 

Τίτλος του Πρωτοτύπου: Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην πράξη
Υπότιτλος: Εκπαιδευτικές πολιτικές, βασικές αρχές, νομοθεσία
Συγγραφέας: Ξανθή Γεωργίου Αλμπανάκη
Το γραφικό στο εξώφυλλο από το διαδίκτυο
ISBN: 978-960-93-7420-0
Επίλεκτες Ψηφιακές Εκδόσεις: 24grammata.com
τηλ. +30 210 612 70 74, fax: +30 210 600 87 50
Σειρά: εν καινώ,, Αριθμός σειράς: 137
Τόπος και Χρονολογία πρώτης έκδοσης: Αθήνα, 2015
Μέγεθος Αρχείου: 1,25 Mb
Σελίδες: 78
Μορφή αρχείου: pdf
Γραμματοσειρά: Times new roman
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση δίχως την έγγραφη άδεια του δημιουργού ή του εκδότη

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Πρόλογος 7
Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή 8
Κεφάλαιο 2ο: Το κοινωνικό φαινόμενο της μετανάστευσης στην Ευρώπη 9
Κεφάλαιο 3ο: Νομοθετικό πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 16
3.1 Διεθνής και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 16
Κεφάλαιο 4ο: Αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και μοντέλα ένταξης 20
Κεφάλαιο 5ο: Εκπαιδευτικές πολιτικές ευρωπαϊκών κρατών για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 25
5.1 Το μεταναστευτικό φαινόμενο στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία 1990 και εξής 30
5.2 Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα 36
5.3 Διαπολιτισμική εκπαίδευση στο κράτος της Ελλάδας 38
5.3.1. Στόχοι των σχολείων Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 45
5.3.2 Κατάρτιση εκπαιδευτικών σε σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 50
5.3.3 Χαρακτήρας και προσανατολισμός διαπολιτισμικών σχολείων 51
6. Συγκριτική επισκόπηση εκπαιδευτικών πολιτικών για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 55
6.1. Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην πράξη- Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα 64
7. Γενικές διαπιστώσεις-Προτάσεις 66
Επίλογος 69
Βιβλιογραφικές αναφορές 70

 

24grammata.com/ free ebook (κατηγορία:  μελέτες)
[κατέβασέτο]

 

Πρόλογος
Το κοινωνικό φαινόμενο της μετανάστευσης είναι πολυσύνθετο, δεν έχει ενιαία μορφή και επομένως οι μετανάστες διακρίνονται μεταξύ τους για τα διαφορετικά δημογραφικά, κοινωνικά ή οικονομικά χαρακτηριστικά τους. Η μετανάστευση μεταβάλλει τα δημογραφικά, τα οικονομικά και τα κοινωνικά δεδομένα των χωρών υποδοχής, ενώ αυξάνει τον αριθμό των κοινωνικών υποκειμένων που παίρνουν μέρος στη συλλογική ζωή και αυτών που έρχονται σε αντιπαράθεση για τον έλεγχο των διαδικασιών ανακατανομής των υλικών και συμβολικών αγαθών. Για το λόγο αυτό η μετανάστευση πριμοδοτεί μια κοινωνική διαδικασία απoπροσδιορισμού των θέσεων, των ρόλων και του κύρους.
Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ο κατεξοχήν θεσμός στήριξης των υποκειμένων στις διαδικασίες κοινωνικής και πολιτισμικής τους ένταξης, και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης του πλουραλισμού και της ετερότητας. Σήμερα ειδικά, που τα σύνορα των χωρών και των πολιτισμών βρίσκονται σε μια διαρκή κατάρρευση και εξαιτίας των μεγάλων ανακατατάξεων στο χώρο και των έντονων προβλημάτων οικονομικών και πολιτικών προβλημάτων βλέπει κανείς να συγκροτούνται πιο δυναμικά οι ταυτότητες των ανθρώπων και να είναι απαραίτητη η προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στα νέα δεδομένα, ενώ το πεδίο της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κερδίζει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον.

 

24grammata.com/ free ebook (κατηγορία:  μελέτες)
[κατέβασέτο]