Δον Χουάν Ηρακλείδης (και η Ελληνορωμαϊκή Πολιτεία), ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΤΣΙΡΙΔΗΣ

cover(12)ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΤΣΙΡΙΔΗΣ
Δον Χουάν Ηρακλείδης
(και η Ελληνορωμαϊκή Πολιτεία)
Στην Ελλάδα και την Ευρώπη του 16ου αιώνα
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

24grammata.com/ free ebook
[download]

ISBN: 978-618-81952-0-2
Επίλεκτες Ψηφιακές Εκδόσεις: 24grammata.com
Σειρά: εν καινώ, Αριθμός σειράς: 129
Τόπος και Χρονολογία πρώτης έκδοσης: Αθήνα, 2015
Μέγεθος Αρχείου: 4,9 Mb
Σελίδες: 274
Μορφή αρχείου: pdf
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση δίχως την έγγραφη άδεια του δημιουργού ή του εκδότη
Ο ΔΟΝ ΧΟΥΑΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΝΙΑ

Ο ΑΦΗΓΗΤΗΣ             7
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΟΣ Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΥΓΟΥΣΤΑ 1555 -1η συνεδρίαση-        11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 1530-40                29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ 1540-54                   59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΙΑΣΙΟ 1562 -2η συνεδρίαση-                                        85
ΕΠΙΛΟΓΟΣ Α’ ΜΕΡΟΥΣ                                                103
ΜΕΡΟΣ Β’ ΔΟΝ ΧΟΥΑΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ 1565                                                           109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 1566-68                          127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΒΕΝΕΤΙΑ 1569 -3η συνεδρίαση-                                151
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1570                                                               167
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 4η 1570-71                        183
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Η ΙΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 5η 1571                                       203
ΕΠΙΛΟΓΟΣ Β’ ΜΕΡΟΥΣ                                                 227
ΜΕΡΟΣ Γ’ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΝΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΣΤΟΝ ΒΟΣΠΟΡΟ 6η 1572                                              231
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ 1573-1574                   251
ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ 1581                              269
Σ.Σ.:
Στο μυθιστόρημα μετέχουν και δρουν ορισμένα φανταστικά πρόσωπα, δημιουργήματα του συγγραφέα, με τα οποία απλώνεται η μυθιστορηματική δράση, αλλά και πολύ περισσότερα υπαρκτά ιστορικά πρόσωπα για τα οποία δίνονται πληροφορίες στις υποσημειώσεις. Οι πράξεις των υπαρκτών και ιστορικών αυτών προσώπων και κυρίως των πρωταγωνιστών όπως ο Ιάκωβος Βασιλικός Ηρακλείδης, ο Δον Χουάν, ο Ιάκωβος Παλαιολόγος, ο Ιάκωβος Διασσωρίνος κλπ. στο παρόν σύγγραμμα είναι, σε γενικές γραμμές πραγματικές εκτός βεβαίως από λεπτομέρειες (όπως σε διαλόγους, κινήσεις κλπ.) που είναι δημιουργήματα φαντασίας ωστόσο και αυτά είναι απολύτως συμβατά με την ζωή τους, τον χαρακτήρα τους και το έργο τους όπως τα γνωρίζουμε από τις πηγές και από όσα γράφτηκαν γι αυτούς. Ίσως να μην έκαναν αυτά ακριβώς που περιγράφονται, θα μπορούσαν όμως να τα έχουν κάνει … και τότε η ιστορία θα ήταν λίγο διαφορετική, όπως θα την δείτε παρακάτω.

24grammata.com/ free ebook
[download]