ΔΟΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗ

K. Bαλεοντής

24grammata.com- free ebook

[κατέβασέτο]

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι «δοτικές» (λέξεις σε δοτική πτώση ή φράσεις που περιέχουν τέτοιες λέξεις) που έχουν συγκεντρωθεί στον ακόλουθο πίνακα χρησιμοποιούνται σήμερα, υπό κάποιες συνθήκες ή περιστάσεις, από πολλούς ομιλούντες την Ελληνική (κυρίως μεγάλης και μεσαίας ηλικίας, αλλά και μικρής σε όχι ευκαταφρόνητο βαθμό) τόσο που αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της Καθομιλουμένης. Η «συλλογή» και καταγραφή αυτών των δοτικών – με τις κυριολεκτικές και μεταφορικές σημασίες με τις οποίες χρησιμοποιούνται, μαζί με σχετικά παραδείγματα χρήσης – έγινε με το σκοπό να ενημερωθούν τα νεότερα – ακριβώς – μέλη της ελληνικής και ελληνόφωνης κοινότητας για τη σημασία, την προέλευση και τη σωστή χρήση αυτών των στοιχείων ώστε τα μέλη αυτά να γνωρίζουν σωστά και αυτές τις μικρές – αλλά όχι ασήμαντες – πτυχές της σημερινής Ελληνικής Γλώσσας. Κριτήριο επιλογής για την συμπερίληψη τέτοιων δοτικών στη συλλογή αποτελεί η χρήση τους – έστω και σπάνια – στον σημερινό (προφορικό ή γραπτό) ελληνικό λόγο…

24grammata.com- free ebook

[κατέβασέτο]