Δρομολόγιον της ελληνικής χερσονήσου <περιήγηση στη Θράκη, τέλη 19ου αιώνα>

“Βασίλειος Ζώτος (ο Μολοττός),

Δρομολόγιον της ελληνικής χερσονήσου: Aρχαιολογικόν, ιστορικόν, γεωγραφικόν, στρατιωτικόν, στατιστικόν και εμπορικόν,

Αθήνα 1878-1903.

Από την  ψηφιακή βιβλιοθήκη Νεοελληνικών σπουδών “ανέμη” , η οποία απευθύνει και την παρακάτω έκκληση προς τους φίλους του βιβλίου:  “Έχουμε τον δ’ και ε‘  τόμο θέλουμε τους υπόλοιπους”.
24grammata.com/ free ebook/ σπάνια-παλαιά βιβλία
[download]