Δύο νέα βιβλία: Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ και ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ

24grammata.com/ βιβλιοπαρουσίαση

Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Βασιλική Π. Μεσθανέως
Εκδόσεις Επίκεντρο
ISBN: 9789604582846
Σελίδες: 520

Τιμή:28,00€ (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)
Λίγα λόγια για το βιβλίο
Το βιβλίο αυτό είναι μία “πραγματολογική” ανάγνωση του ρόλου της αντιπολίτευσης κατά την περίοδο 1949-1963.
Η συγγραφέας δημιουργεί ένα συνολικό εννοιολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσει την άσκηση αντιπολίτευσης. Πρόκειται για ένα θεματικό πεδίο στο οποίο η υπάρχουσα έρευνα είναι ισχνή. Το κενό αυτό καλύπτει η υπάρχουσα μελέτη, συγκροτώντας μία συνεκτική ερμηνεία με εννοιολογικά εργαλεία της έννοιας του “περιορισμένου κοινοβουλευτισμού” και του δίπολου “πολιτικό σύστημα/πολιτικό καθεστώς”, χαρακτηρίζοντας, κατ’ αντιστοιχία, την αντιπολίτευση που ασκεί κάθε πολιτικός φορέας.
Η συγγραφέας παραθέτει ένα πλούσιο, πρωτογενές εμπειρικό υλικό, αξιοποιώντας τα πρα­κτικά των συζητήσεων της Βουλής των Ελλήνων καθ’ όλη την εξεταζόμενη κρίσιμη περί­οδο. Ταυτό­χρονα, παρέχει, έστω έμμεσα και υπαινικτικά, την ευκαιρία για δη­μιουργικό προβληματισμό γύρω από ένα σημαντικό ερώτημα ιδιαί­τερης βαρύτητας για την ελληνική πολιτική επιστήμη, το οποίο εξα­κολουθεί να παραμένει ανοικτό: για το αν η εγκαθίδρυση του αυταρχικού κα­θεστώτος των συνταγματαρχών αποτέλεσε προϊόν μιας «προδιαγεγραμμένης» πορείας, στην οποία καθορι­στικό ρόλο έπαιξαν τα δομικά χαρακτηριστικά του μετεμφυλιακού καθεστώτος ή ήταν, σε εξίσου μεγάλο βαθμό, αποτέλεσμα επιλογών και «χαμένων» ευκαιριών της πολιτικής ηγε­σίας του τόπου.
Άλλωστε, η σημασία του ρόλου της αντιπολίτευσης έγκειται αφε­νός, στον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα δικαιώματά της, και, αφετέρου, στα περιθώρια άσκησης αυτών των δικαιωμάτων που της παρέχει το πολιτικό σύστημα στο οποίο ανήκει. Γι’ αυτό και η σημασία της ως εργαλειακής έννοιας στην πολιτική ανάλυση είναι μοναδική.

Η Βασιλική Π. Μεσθανέως (Θεσσαλονίκη, 1952), είναι Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Αθηνών. D.E.A. Συγκριτικής Ανάλυσης Πολιτικών Συστημάτων Πανεπιστημίου Paris I – Pantheon – Sorbonne. Απόφοιτη της Ecole Nationale d’ Administration (Ε. Ν. Α.) Γαλλίας.

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ
Συλλογή πληροφοριών από τις υπηρεσίες Ασφαλείας, 1927
Αλέξανδρος Δάγκας
Εκδόσεις Επίκεντρο
ISBN: 9789604582877
Σελίδες: 400
Τιμή:15,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Λίγα λόγια για το βιβλίο
Η παρούσα έρευνα συνεισφέρει στην ιστορία του ριζοσπαστικού κοινωνικού κινήματος και, ειδικότερα, στο ζήτημα της ανάπτυξης του σε σχέση με την κατασταλτική πολιτική του κράτους, κατά της διάρκεια της δεκαετίας του ’20. Ερέθισμα αποτέλεσαν οι προφορικές μαρτυρίες επιζώντων ατόμων με αναμνήσεις και εμπειρίες από το κίνημα του Μεσοπολέμου και τις διώξεις που υπέστησαν.
Ξετυλίγεται μέσα από στοιχεία και μαρτυρίες η δράση του «Ερημία», στελέχους της Κομμουνιστικής Νεολαίας, ο οποίος κατέδιδε στην υπηρεσία Ασφαλείας όσα υπέπιπταν στην αντίληψη του και συνέβαλε έτσι στην εξάρθρωση της κομματικής οργάνωσης του ΚΚΕ σε όλη την περιοχή.
Η απόσταση από τη δεκαετία του 1920 είναι ήδη μεγάλη, αν παρθούν υπόψη και οι σοβαρές αλλαγές τις οποίες συνιστούν οι παγκόσμιες κοινωνικές-πολιτικές εξελίξεις. Έτσι, δεν είναι πια ένα εγχείρημα ιδιαίτερα τολμηρό η αναφορά στις πτυχές του κρατικού μηχανισμού και του κοινωνικού κινήματος της εποχής, ή η διατύπωση ιστορικών διαπιστώσεων για το μπλοκ θεσμών και κουλτούρας των δύο αυτών σχηματισμών. Από την άλλη πλευρά, η ιστορική προσέγγιση των πολιτικών υποκειμένων δεν αποτελεί και μια προβολή του παρόντος στο παρελθόν, δηλαδή  μία κριτική που χρησιμοποιεί σημερινά δεδομένα της πορείας και κατάληξης του παγκόσμιου επαναστατικού κοινωνικού κινήματος.
Η μελέτη της πολιτικής τοποθέτησης των κρατικών αξιωματούχων και των κομμουνιστικών στελεχών εκείνη την εποχή έχει στόχο να αναδειχθούν οι ιδεολογικές και πολιτικές τους επιλογές μέσα από το σύνολο των παραγόντων, αντικειμενικών και υποκειμενικών, που συνετέλεσαν στη διαμόρφωση της στάσης τους.
Για να δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου και να διαβάσετε τον πρόλογο του συγγραφέα:  http://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604582877

Εκδόσεις Επίκεντρο,
Καμβουνίων 9,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54621
τηλ 2310-256146
Fax 2310-256148
[email protected]
www.epikentro.gr